24 juli, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt SGP over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt SGP over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) van lijsttrekker Kees van der Staaij is getiteld ´Stem voor het leven´. In het hoofdstuk Defensie wordt weergegeven hoe deze partij tegen Defensie en veiligheid aankijkt. Elbert Dijkgraaf beheert momenteel, samen met de fractievoorzitter, de portefeuille Defensie.

Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid – heel concreet: de verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf. Dat kan alleen met een sterke krijgsmacht die vooral bilateraal en via de NAVO samenwerkt met andere landen. Helaas hebben veel kabinetten in de afgelopen decennia Defensie zwaar verwaarloosd met miljardenbezuinigingen.

Met de moties-Van der Staaij is een begin gemaakt met het op peil brengen van de defensie-uitgaven en nu moet worden doorgezet om te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht op zo kort mogelijke termijn weer op haar taken berekend is.

 • Een verhoging van het Defensiebudget richting de NAVO-norm van 2% van het BBP.
 • Voorkomen moet worden dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij heeft geplust.
  Naar voorbeeld van Denemarken en Zweden zouden Meerjarige Defensie Akkoorden moeten worden gesloten waarin regering, parlement en externe experts de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren vastleggen.

Personeel

 • Er moet naast de minister weer een staatssecretaris van Defensie komen.
  Diens taak moet vooral liggen bij de coördinatie van grote projecten.
 • De reservisten zijn een waardevol onderdeel van onze krijgsmacht.
  Om het reservistenleger op peil te krijgen, is meer geld nodig.
 • De militaire inlichtingendienst (MIVD) dient voldoende budget en mandaat te krijgen om haar taken goed uit te kunnen voeren.
  De samenwerking met de AIVD wordt geïntensiveerd.
 • Een dienstplicht voor iedereen heeft belangrijke voordelen.
  De komende kabinetsperiode moet verkend worden wat voor- en nadelen zijn en of dit realiseerbaar is. Kernwoorden moeten zijn discipline, weerbaarheid, integratie en maatschappelijk dienstbetoon. Na een basistraining voor iedereen zou gekozen kunnen worden voor een militair vervolg of een sociale invulling in bijvoorbeeld de zorg.

Materieel

 • Geplande, broodnodige, investeringen mogen niet meer worden uitgesteld.
  Te denken valt aan de vervanging van M-fregatten, mijnenjagers en wielvoertuigen.
 • De huidige vier onderzeeboten worden door zes onderzeeboten vervangen.
  Om de effectiviteit te vergroten moeten deze onderzeeërs ook landdoelen onder vuur kunnen nemen.
 • Voor een duurzaam veelzijdige en effectieve inzet moet het geplande aantal F-35’s dat wordt aangeschaft omhoog.
  Bij de ontwikkeling en productie van deze toestellen moeten wij de kosten per stuk en de kwaliteit nauwlettend in de gaten houden.
 • Nederland doet er goed aan de eigen investeringen vooral te concentreren in niche-capaciteiten.
  Voorbeelden zijn ballistische raketverdediging, special forces, onderzeeboten en luchttransport.
 • De ‘gouden driehoek’ van samenwerking van Defensie met industrie en kennisinstellingen wordt versterkt.

Inzet

 • De krijgsmacht moet zich inrichten op effectieve inzet, ook om problemen rondom migratie te voorkomen dan wel te bestrijden.
 • Inzet mag niet leiden tot het kannibaliseren van Defensie.
  De inzet moet daarom kunnen binnen de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • Energieveiligheid en toegang tot grondstoffen wint aan belang door toenemende schaarste aan olie, gas en grondstoffen.
  De prioriteiten binnen Nederlandse veiligheidsbeleid moeten hierop worden aangepast.

Kwetsbaarheid

Conflicten die nu worden uitgevochten zijn heel anders van karakter dan in het verleden. Het onderscheid tussen soldaat en (ongeüniformeerde maar medeplichtige) burger vervaagt, terwijl steeds vaker terroristische groeperingen en andere niet-statelijke actoren de strijd aangaan. Er bestaat ook een toenemende spanning tussen vrijheid en veiligheid.

 • We zijn allemaal steeds meer afhankelijk van erg kwetsbare digitale systemen. Cyberveiligheid is daarom van het allergrootste belang. Om die te verbeteren zal extra geld moeten worden uitgetrokken.
 • ‘Autonome wapens’ rukken op, waardoor die wapens steeds losser komen te staan van menselijke bediening.
  Deze ontwikkeling stelt ons voor totaal nieuwe vragen die doordenking vereisen, en vraagt om nieuwe, passende regels en tactieken.
 • Bij het vinden van de juiste balans tussen veiligheid voor iedereen en ieders individuele vrijheid en privacy, mag de privacy de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet doorkruisen.

Mening ODB:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: SGP/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: