19 juli, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt PvdA over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt PvdA over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Partij van de Arbeid (PvdA) met lijsttrekker Lodewijk Asscher is getiteld ‘EEN VERBONDEN SAMENLEVING’. Defensie is als specifiek onderdeel lastig te ontdekken. Nieuwsgierig geworden is gebruik gemaakt van de oude vertrouwde zoekopdracht en is m.n. informatie gevonden in het laatste onderwerp van het programma. In het hoofdstuk ‘Internationale samenleving’ zijn de standpunten weergegeven. Momenteel is Angelien Eijsink de portefeuillehouder Defensie.

De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op voor versterking van de internationale rechtsorde en de mensenrechten. In een open en diverse samenleving vormen een stabiele en herkenbare overheid en dito (semi)publieke sector een verbindende kracht binnen de samenleving. Zij bewaken onze fundamentele waarden. Politie, justitie, Defensie, belasting, onderwijs, zorg, wonen en alle andere (semi)publieke functies moeten daarom aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid, effectiviteit en maatschappelijke gerichtheid voldoen.

 • Wij kiezen ervoor om in landen waar die prille vrede ontstaat, langdurig aanwezig te zijn, via een VN, EU of NAVO missie, via ontwikkelingsprogramma’s, of via een combinatie.
 • Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland.
 • Nederland doet alleen mee aan militaire missies als daar een solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat, bij voorkeur op basis van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.
 • Deze taken kunnen alleen worden volbracht met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor onze militairen.
 • Wij willen het defensiebudget verhogen zodat de basisgereedheid op orde wordt gebracht en zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken in kwetsbare landen blijvend gesteund worden.
 • Wij staan zij aan zij met de mensen die het werk voor Defensie uitvoeren, zowel militairen als burgers.
  We willen goede arbeidsvoorwaarden en investeren in personeel.
 • Onze veteranen verdienen erkenning en waardering voor hun inzet in oorlogsomstandigheden en tijdens missies.
  Veteranen, hun familie en omgeving moeten kunnen rekenen op blijvende zorg en ondersteuning. We erkennen het belang van onze reservisten, zij moeten kunnen rekenen op voldoende faciliteiten en ondersteuning voor hun belangrijke taak.
 • Wij geven investeringen voor snel inzetbare eenheden die mobiel zijn met effectieve slagkracht prioriteit.
 • De internationale defensiesamenwerking moet worden versterkt.
  Samen met andere landen of in EU-, NAVO- of VN-verband kunnen we meer dan alleen en kunnen we taken delen.

Mening ODB: De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: PvdA, redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: