30 mei, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt GL over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt GL over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van GroenLinks (GL) met lijsttrekker Jesse Klaver is getiteld ´TIJD VOOR VERANDERING´. Het geeft in het hoofdstuk ‘Rechtvaardige wereld’ uiterst beknopt weer hoe deze partij denkt over de inzet van Defensie. Iets uitgebreider zijn de standpunten in het algemeen van deze partij aangaande Defensie. Onduidelijk is wie van de vier huidige kamerleden momenteel Defensie als portefeuille heeft en wie na 2017.

GroenLinks vindt dat de krijgsmacht fundamenteel anders moet worden ingericht. De Nederlandse krijgsmacht heeft als taak het eigen grondgebied te beschermen en zich in te zetten voor vrede en veiligheid in andere delen van de wereld.

De Defensie gerelateerde standpunten zijn:

  • Europese samenwerking
    De bescherming van ons eigen grondgebied kunnen we het beste organiseren door meer samen te werken met onze Benelux-partners en andere EU- en NAVO-landen. Hierdoor is het wat GroenLinks betreft niet noodzakelijk dat onze krijgsmacht altijd op het hoogste geweldsniveau mee kan doen. Wij hoeven dus ook niet alle wapens zelf  in huis te hebben.
  • JSF
    De aanschaf van de JSF is een goed voorbeeld van gebrek aan visie bij het kabinet. De slechte planning en financiële onderbouwing van dit project heeft onze luchtmacht opgezadeld met een duur toestel dat zichzelf nog moet bewijzen.
  • Flexibele krijgsmacht
    GroenLinks kiest voor een flexibele krijgsmacht met focus op onderdelen waar we goed in zijn, zoals het Patriot-luchtverdedigingssysteem, transporthelikopters en de 3D-benadering in internationale missies. Wij kiezen ook voor een vredesmacht die actief en langdurig bij kan dragen aan vredesoperaties en humanitaire interventies.

In het (concept) verkiezingsprogramma wordt aangegeven dat Nederland het voortouw moet nemen bij samenwerking en specialisatie van de krijgsmachten van de EU-landen, om hun efficiency en inzetbaarheid te vergroten. Zo wordt, in samenhang met de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands beleid, toegewerkt naar een Europese defensiemacht. Deze staat onder controle van het Europees Parlement. De NAVO mag geen belemmering vormen voor Europese militaire integratie. Nederland pleit voor afschaffing van de kernwapentaak van de NAVO.

Mening ODB
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: GL/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: