24 mei, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt FVD over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt FVD over Defensie
V

De partij Forum voor Democratie (FVD) met lijsttrekker Thierry Baudet hecht veel waarde aan Defensie. Zo wil FVD dat minimaal 2% van het Bruto Binnenlands Product aan Defensie wordt besteed. De portefeuille wordt beheerd door de nummer 3 op de lijst: Landmacht-militair en veteraan Susan Teunissen.

FVD wil flink meer aandacht vanuit Den Haag voor Defensie en richt zich sterk op onder andere personeelszorg, terrorismebestrijding en innovatie. Dat is ook wel nodig: maar liefst 56% van de eenheden is niet volledig inzetbaar, er is een gebrek aan militaire basisbehoeften en onder het personeel is grote ontevredenheid over de Defensietop en de minister. Dit terwijl het wereldwijde dreigingsniveau de afgelopen jaren fors is gestegen.

De belangrijkste ontwikkelpunten zijn:

Personeelszorg direct op orde brengen
FVD vindt dat militairen passend moeten worden beloond voor hun belangrijke werk. Dit houdt onder andere in:

 • De daling van het nettoloon door stijging pensioenpremies onmiddellijk terugdraaien;
 • Uitzendtoelagen gelijkstellen aan die van andere ministeries;
 • Verruimen scholings- en studiemogelijkheden militairen.

Behoud van alle krijgsmachtonderdelen, hoogwaardige inzetbaarheid krijgsmacht
Doordat toekomstige bedreigingen moeilijk te voorspellen zijn wil FVD dat de krijgsmacht breed inzetbaar blijft. Alle krijgsmachtonderdelen zullen dan ook behouden worden en gemoderniseerd. FVD wil:

 • Defensiebreed militaire basisbehoeften direct op orde brengen: einde ‘beggars army’;
 • De terugkeer van tanks in onze krijgsmacht;
 • Uitbreiden hoeveelheid gevechtsvliegtuigen;
 • Hoogwaardige innovatie door middel van nauwe samenwerking met startups.

Focus op terrorismebestrijding
FVD ziet terrorisme voor Nederland als de grootste bedreiging. Daarom wil FVD onder andere investeren in:

 • Permanente bewaking grenzen: uitbreiding Koninklijke Marechaussee;
 • Uitbreiden cyber warfare en SIGINT-capaciteit;
 • Uitbreiding special forces om in te spelen op terreurdreiging in verstedelijkt gebied;
 • Meer aandacht voor inlichtingen, onder andere door de onderzeeboot- en dronecapaciteit uit te breiden;
 • Uitbreiding capaciteiten Explosieven Opruimingsdienst (EOD);
 • Investeren in patrouilleschepen;
 • Een flinke uitbreiding van de Nationale Reserve, naar minimaal 40.000 personeelsleden.

Voor internationale samenwerking, tegen EU-krijgsmacht
FVD hecht belang aan internationale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van inlichtingen. De eindverantwoordelijkheid voor de krijgsmacht moet echter altijd bij het Nederlandse parlement liggen. FVD is dan ook tegen een EU-leger. Investeringen die een opmars kunnen zijn voor een Europees leger (zoals een miljardenfonds voor EU-wapens), wil FVD stopzetten.

Mening ODB:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers hebben de afgelopen weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: FVD/redactie

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: