20 juni, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt CDA over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt CDA over Defensie
V

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) gaat met Sybrand Buma als lijsttrekker de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer in. Het verkiezingsprogramma ‘Keuzes voor een beter Nederland’ in het hoofdstuk ‘STERKE SAMENLEVING’ ligt het CDA een tipje op hoe deze partij over Defensie denkt. Niet duidelijk is wie de portefeuillehouder Defensie is binnen het huidige CDA of wie deze portefeuille krijgt na de verkiezingen.

De ideeën over Defensie lijken te zijn gebaseerd op het betere Nederland dat het CDA voor ogen heeft en dat begint bij een sterke samenleving; een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen. Nederland is een klein land met een enorm buitenland. Dat maakt dat de wereld om ons heen grote invloed heeft op onze ambities om hier een sterke samenleving te bouwen. We werken intensief samen op het terrein van internationale handel en veiligheid, zowel bilateraal als in instituties als de Europese Unie en de NAVO. Dit biedt ons veel kansen. Maar er zijn ook bedreigingen, uiteenlopend van terrorisme en IS tot de desintegratie van de Europese Unie, en van de vluchtelingencrisis tot de verslechterde verhoudingen met Rusland.

 • Het CDA wil we toe naar een nieuwe dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.
  Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving.
 • Het veiligheidsdomein omvat ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van Defensie.
  Met de huidige risico’s van terrorisme, de instabiliteit aan de grenzen van Europa en de nieuwe, bescheidener rol voor de Verenigde Staten, moet Europa haar eigen verantwoordelijkheid waarmaken op het terrein van Defensie. Die samenwerking bouwen we op van onderop en in wederzijds vertrouwen.
 • Investeren in Defensie is geen keuze, maar een noodzaak.
  De veiligheid in de wereld is in de afgelopen jaren fors verslechterd, juist en vooral ook aan de randen van Europa. Tegelijk heeft Nederland in de afgelopen decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Daardoor oefenen militairen inmiddels zonder munitie en staat de helft van de voertuigen van de landmacht stil. Dat is zeker niet de professionele krijgsmacht die we hard nodig hebben.
 • Wij willen daarom een sterke en professionele krijgsmacht via een structurele verhoging van het defensiebudget, die geleidelijk opbouwt naar de NAVO-afspraken over de minimale uitgaven voor Defensie.
  Als tussenstap streven wij in de komende kabinetsperiode naar een opbouw richting het Europees gemiddelde. Deze gelden worden ingezet voor het repareren, investeren, opereren en internationaliseren van de krijgsmacht.
 • Nieuwe vormen van leasing & sharing, gezamenlijke eenheden en operaties zijn nodig om een sterke Europese bijdrage aan de NAVO te kunnen leveren.
 • We investeren ook in onze militairen: mannen en vrouwen die onder moeilijke omstandigheden belangrijk werk verrichten. Zij vechten voor onze vrijheid.
  Daarom willen wij hen de juiste middelen bieden, de beste training en een werkbaar mandaat als zij op missie gaan.
 • Wij kiezen ervoor om diplomatie, Defensie, handel en ontwikkeling samen te brengen in een geïntegreerde aanpak om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar, zelfredzaam te maken en een menswaardig bestaan te bieden.
 • Ten slotte willen wij een Nationaal Fonds Ereschuld, voor alle militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies in het buitenland.

 

 

Mening ODB
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: