21 juli, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Keuzes in Kaart

Verkiezingen 2017: Keuzes in Kaart
V

Sinds 1986 rekent het Centraal Planbureau (CPB) voorafgaande aan de verkiezingen op verzoek van partijen het verkiezingsprogramma door. Nu, ruim dertig jaar later, is dit de negende editie van ‘Keuzes in Kaart’. Aan deze editie doen elf partijen mee, het hoogste aantal deelnemers tot op heden.

Politiek is niet voor bange mensen. Politiek is een kwestie van kiezen. De financieel-economisch keuzes van partijen worden inzichtelijk gemaakt. Er wordt helder vastgelegd welke maatregelen partijen voor ogen staan, welke economische effecten ze daarmee hopen te bereiken en hoe ze zich van elkaar onderscheiden. Het CPB baseert zich, conform traditie, op informatie van de partijen zelf.

In dit artikel zijn wij m.n. geïnteresseerd wat de partijen bij deze verkiezingen ons voorschotelen voor Defensie. Soms een kleine uitstap naar andere – mogelijk relevante – punten die dicht bij Defensie liggen. De tabel met plannen van de partijen wordt afgesloten met het totaal.

VVD PvdA SP CDA D66 CU GL SGP DENK VNL VP
Defensie 1,0 0,4 -1,0 2,1 0,5 2,0 0,0 3,0 -1,7 5,0 -1,2
Veiligheid 0,7 0,4 1,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 -0,4 1,0 -0,1
Openbaar bestuur -1,2 1,3 -0,2 -1,2 -1,2 -1,0 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
…..
Totaal -4,3 22,2 15,7 3,9 5,4 0,6 10,0 1,4 8,2 -18,1 3,7

 

Voor de duidelijkheid: bereikbaarheid, milieu, onderwijs, zorg, sociale zekerheid, overdrachten aan bedrijven, internationale samenwerking en overig worden hier niet weergegeven.

Het openbaar bestuur omvat de overheid uitgebreid met semi-overheidsinstellingen die publieke taken uitvoeren. Waarom dit erbij halen: als bijvoorbeeld meer geld naar het personeel van Defensie via de arbeidsvoorwaarden gaat, maar de gemeentebelastingen gaan omhoog a.g.v. overheidsbezuinigingen, worden CAO meevallers via een achterdeur misschien (deels) weer teniet gedaan!

Tenslotte uit het CPB rapport een overzicht van de collectieve lasten (het totaal van belastingen en sociale premies zoals volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en ziektekostenverzekeringen).

VVD PvdA SP CDA D66 CU GL SGP DENK VNL VP
Collectieve lasten -12,0 10,0 5,6 -6,5 -3,4 -3,8 0,0 -5,1 9,3 -26,5 58,4

 

Mening ODB
Bij verkiezingen heeft alles zijn prijs; uitgaven aan de ene kant worden weer gecompenseerd aan de andere kant. En met een – naar verwachting – lange formatieprocedure in aantocht zal door alle partijen water bij de wijn worden gedaan. Maar uit het bovenstaande is misschien toch een trend waarneembaar dat de uitgaven voor Defensie zullen stijgen. Zij het weer op een erg trage wijze.

Bron: CPB/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: