13 april, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Genoeg Keus!

Verkiezingen 2017: Genoeg Keus!
V

Het is duidelijk dat in veel gevallen de ‘burgermaatschappij’ voor velen aantrekkelijker is dan bij Defensie in een vechtpak ‘wereldwijd’ te worden ingezet. De arbeidsvoorwaarden van Defensie zou nu niet bepaald te bestempelen als zijnde ‘aantrekkelijk’. Dat blijkt wel uit de vele kreten over de onderbezetting en leegloop bij veel defensieonderdelen.

Hoe ga je deze tekorten te lijf?
Naar onze mening bestaan drie manieren om iets aan deze tekorten te doen:

  • Dien(st)plicht
  • Flexibele personeelssysteem (FPS)
  • CAO

Maar dan niet dienstplicht in zijn oude vorm maar meer een ‘dienplicht’ waarbij ook kan worden gekozen voor een dien(st)periode in de burgermaatschappij. Een enkele partij ‘waagt het’ om in haar verkiezingsprogramma de dienstplicht weer uit de winterslaap te halen; drie van de elf onderzochte partijen om precies te zijn. In alle drie gevallen kiezen deze partijen voor de ‘nieuwe dienstplicht’ omdat ook de keuze sociale dienstplicht is toegevoegd. Als laatste goede arbeidsvoorwaarden met zicht op een waardevolle toekomst.

Het hoe en wat van Nederlandse dienstplicht
Dien(st)plicht werd door velen bestempeld als een nutteloze onderbreking van opleiding of werk. Door het wegvallen van de ‘Sovjet-dreiging’, het uitgroeien van het NAVO bondgenootschap en de noodzaak van steeds meer specialisten, is de Nederlandse krijgsmacht verandert in een beroepskrijgsmacht. Toch is invoering in een breder perspectief misschien zo gek nog niet. Iedere jongere gaat wat voor de BV Nederland doen. Niet alleen bij defensie maar ook bij ontwikkelingssamenwerking en de zorg.

FPS
Het Flexibel Personeelssysteem werd in 2005 bij defensie met veel tamtam geïntroduceerd. Het moest de oplossing worden om het personeelsbestand te verjongen en professioneler te maken. Maar wat heeft dat de afgelopen jaren opgeleverd. Een krijgsmacht waar jongeren minder dan vier jaar volhouden om daar te werken geen enkel perspectief op een vaste baan. In het midden en hoger management spelen vriendjespolitiek en onwetendheid een gevecht om de eerste plaats. Het netto resultaat het personeel heeft geen enkel vertrouwen in de leiding en kijkt naar de eerste de beste mogelijkheid om defensie te verlaten.

Arbeidsvoorwaarden
Loyaliteit is een vergeten begrip. Afschaffen dus en gewoon overgaan naar saaie maar betrouwbare contracten en personeel aannemen met de juiste papieren en conduites. Maar horen we daar iets van vanuit de politiek…..één partij wil in ieder geval af van flexibele werkomstandigheden en contracten waarbij de werkgever naar goeddunken kan kiezen om deze te beeindigen. Als laatste goede arbeidsvoorwaarden hier hebben zowel de werkgever maar ook de vakbonden duidelijk steken laten vallen en vaak niet in het overleg opgelet met als netto resultaat. Het WUL schandaal, AOW-gat schandaal en een ‘CAO’ waarbij de militair na jaren praten vele procenten achterloopt op de burgermaatschappij.

Bron: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: