24 juli, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Er Was Eens …..

Verkiezingen 2017: Er Was Eens …..
V

Zo begint vaak een sprookje. Zouden wij de afgelopen weken in de aanloop naar de verkiezingen teksten uit sprookjes hebben gepubliceerd? Verhaaltjes uit de politieke keuken van elf van de deelnemende partijen? Of wordt het nu eindelijk eens menens en worden beloften omgezet in harde realiteit! Onze blik was – uiteraard – alleen gericht op het onderwerp Defensie. In de komende krap anderhalve week zullen wij dieper ingaan op een aantal thema’s.

Het eerste wat ons opviel dat m.n. de kleinere partijen veel concreter zijn in hun toezeggingen/ideeën/plannen. Waarschijnlijk wijs geworden in het verleden, gaan de grotere partijen vooral niet inhoudelijk in op een breed scala aan onderwerpen zoals personeel, materieel en inzet. Zoals de fractieleider van een grote partij op een (verkiezings)bijeenkomst in de regio een optimistisch verhaal over kansen vertelt, geen toezeggingen doet, uiteraard begrip toont en vlot kritiek pareert onder het mom van “Ik herken me er niet in!”.

Aan de andere kant worden de kiezers ‘gouden bergen’ beloofd in de vorm van meer materieel (tanks, vliegtuigen en schepen met als klapstuk zelfs een heus vliegdekschip!). Er zijn meerdere partijen die ‘beloven’ 2 miljard euro of meer in Defensie te gaan steken. Maar hoe geloofwaardig is dit voornemen? Eén van die partijen heeft destijds de krimp van Defensie door mega bezuiniging in gang gezet, zat waarschijnlijk achter de schermen aan de touwtjes bij de verhuizing van een kazerne naar een andere provincie en loopt nu te brullen dat teveel is bezuinigd en er veel meer geld naar Defensie moet! Het zal wel weer carnavalstijd zijn met de hit ‘van voor naar achter en van links naar rechts!’

Op personeelsgebied staan veel partijen te dringen om de gunst van de kiezer. Met lovende woorden wordt het burger en militaire personeel gepaaid en worden grootse beloften gedaan. Opvallend is dat een deel van die beloften alleen maar ‘inzet gerelateerd’ zijn en niet ‘arbeidsvoorwaardelijk’! Een greep uit de onuitputtelijke reeks:

 • De militairen en het burgerpersoneel zijn het belangrijkste kapitaal van Defensie en de kern van haar kracht.
 • We willen goede arbeidsvoorwaarden en investeren in personeel.
 • We investeren ook in onze militairen: mannen en vrouwen die onder moeilijke omstandigheden belangrijk werk verrichten. Zij vechten voor onze vrijheid.
 • Als het zo ver komt dat militairen worden ingezet, dan moeten wij en de militairen op Defensie kunnen rekenen. Daarvoor is een professionele organisatie essentieel.
 • Zorg voor militairen. De samenleving heeft een verplichting om te zorgen voor goede ondersteuning van militairen, hun omgeving en veteranen. Dit komt tot uiting in een goed personeelsbeleid en veteranenzorg/beleid.
 • Hogere salarissen voor defensiepersoneel en daarnaast 10% salarisverhoging om ‘de schade’ van de achterliggende jaren te vergoeden.

Commandant Zeestrijdkrachten Generaal Verkerk heeft naar onze mening in een kranteninterview naar aanleiding van de impasse in het arbeidsvoorwaardenoverleg het beste weergegeven waar het allemaal omdraait: “Ieder van u draagt bij aan een veiligere wereld door zich dag in, dag uit in te zetten voor de veiligheid van Nederland en haar bondgenoten. Als tegenprestatie van de werkgever zouden daar behoorlijke arbeidsvoorwaarden, duidelijkheid over loonontwikkeling, duidelijkheid over de diensteinde regeling en perspectief op loopbaangebied tegenover moeten staan.”

Mening ODB: Zie boven.

Maar wat leeft nu echt bij de mensen op de werkvloer!
Bij actie bijeenkomsten in de afgelopen tijd, georganiseerd door de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel bij Defensie (SCOD), kwam uit ‘het publiek’ het volgende naar voren:

 • Er bestaat niet alleen veel ongenoegen bij de mannen en vrouwen over het personeelsbeleid, maar ook over de tekorten aan materieel.
 • Defensiemedewerkers hebben veel last van materieel- en munitietekorten, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de veiligheid is in het geding.
 • Commandanten komen te weinig op voor de belangen van hun personeel.
 • De medewerkers worden slecht door Defensie geïnformeerd over het thema pensioen.
 • Velen maken zich zorgen over de nieuwe diensteinderegeling; waar ligt de eindstreep en, als deze opschuift, hoe moet je deze op een goede manier halen?
 • Niet de minister maar het personeel zelf zorgt voor loyaliteit en plezier in het werk.
 • Geef sneller duidelijkheid over de doorstroommogelijkheden! Nieuw personeel komt niet binnen en veel gaat snel weer weg.
 • Bij veel personeel in de eerste fase van hun loopbaan trekt het bedrijfsleven enorm.
 • De minister neemt de vertegenwoordigers van het defensiepersoneel, dus ook het personeel zelf, totaal niet serieus.

Bron: politieke partijen/NHD/SCOD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: