21 juli, 2024
BinnenlandUtrechtse Heuvelrug voor Defensie belangrijk

Utrechtse Heuvelrug voor Defensie belangrijk
U

Defensie, de provincie Utrecht, 4 gemeenten en 2 waterschappen bekijken gezamenlijk hoe om te gaan met de schaarse ruimte op de Utrechtse Heuvelrug. Daartoe ondertekenden de partijen 31 maart 2023 een verklaring in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Natuur en recreatie

Het gaat om het gebied tussen Amersfoort, Soest, Leusden en Zeist. Daar moet gebruik en inrichting van de ruimte in evenwicht blijven. In de verklaring staat dat alle partijen rekening houden met elkaars opgaven. Denk aan woningbouw, kazernes en oefengebieden, werkgelegenheid, natuur, bereikbaarheid, energietransitie en recreatie.

Verkleinen logistieke footprint

Defensie wil in de regio Soesterberg logistieke eenheden, nu gehuisvest in sterk verouderd vastgoed, samenbrengen. Zo verkleint de militaire organisatie haar logistieke footprint en zijn de verschillende onderdelen straks sneller te voorzien van goederen. Het is een van de projecten in het Strategisch Vastgoedplan van Defensie.

Complexe puzzel

“De ruimte in dit kwetsbare gebied is schaars. Samenwerking en rekening houden met elkaars plannen en belangen is essentieel om deze complexe puzzel te leggen”, zegt staatssecretaris Christophe van der Maat. “Bij het creëren van deze logistieke hub in Soesterberg richten we kazernes anders in en stoot Defensie grond op de Utrechtse Heuvelrug af. Dit kan interessant zijn voor onze partners in de regio voor het realiseren van andere maatschappelijke opgaven.”

Green & social deal

De verklaring is een vervolg op de green & social deal Amersfoort, Leusden en Soest uit 2021. Daarin zocht Defensie ook aansluiting met de omgeving met als doel de duurzaamheid in de regio te versterken.

Streven

Het streven is dat er eind dit jaar een plan op hoofdlijnen ligt hoe om te gaan met het gebied op de Utrechtse Heuvelrug. Dit wordt dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: