13 juli, 2024
BinnenlandToekomstvisie Defensie en NAVO-plan

Toekomstvisie Defensie en NAVO-plan
T

 “We moeten de bakens verzetten. Europese landen, waaronder Nederland, moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid.” Dit zei minister van Defensie Ank Bijleveld in de avonduren van 22 januari jl. tijdens het plenair debat over de toekomstvisie van Defensie en het Nationale Plan voor de NAVO. Eind vorig jaar diende Nederland dit plan in bij de NAVO.

NAVO top 2018
De minister riep de afspraken in herinnering die minister-president Mark Rutte maakte tijdens de NAVO-top van afgelopen juli 2018. Regeringsleiders en staatshoofden besloten toen om geloofwaardige nationale plannen te maken. Die moeten de Defensie-uitgaven in 10 jaar laten stijgen in de richting van de NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Eerlijke bijdrage
De minister: “Het gaat hier om onze eigen veiligheid én we laten als rijk land zien dat we een eerlijke bijdrage willen leveren aan de slagkracht van de NAVO én de EU. Op dit moment doen we dat namelijk niet.”

Instabieler en complexer
De internationale veiligheidssituatie is instabieler én complexer geworden. Er komen nieuwe dreigingen op Nederland en Europa af, terwijl ook de conventionele dreigingen toenemen. Daardoor moet Defensie op meer situaties voorbereid zijn. “Niet alleen de assertieve houding van Rusland, de onrust en conflicten aan de zuidkant van Europa, maar ook nieuwe ontwikkelingen als toenemende cyberdreiging. Dit alles maakt ons kwetsbaar als we er niet op anticiperen,” aldus Bijleveld.

Prioriteiten
In het nationaal plan staan materiële investeringen die Nederland wil doen. Het plan is geschreven op basis van de materiële capaciteiten die de NAVO van haar bondgenoten vraagt. Daarbij heeft ook het kabinet de intentie uitgesproken om extra te investeren in Defensie. “Het is geen vrijblijvende intentie. Nederland moet als betrouwbaar bondgenoot stappen blijven zetten. De kracht van de NAVO is de eenheid en betrouwbaarheid. Dat we vanuit onze gezamenlijke waarden grenzen stellen en bewaken”, benadrukt Bijleveld. “Die eenheid bewijst zich nu al ruim 70 jaar als ons belangrijkste wapen en de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.”

Nederland heeft 5 investeringsprioriteiten bepaald om huidige én toekomstige dreigingen het hoofd te bieden:

  1. Extra F-35 jachtvliegtuigen
  2. Uitbreiding van vuurkracht op land
  3. Uitbreiding vuurkracht op zee
  4. Versterking van de special forces
  5. Versterking van het cyber- en informatiedomein.

Op deze prioriteiten richt Defensie zich in deze kabinetsperiode. “Daarmee zijn we er dus nog niet. Daarom heb ik in de Defensienota lange lijnen naar de toekomst geschetst”, aldus de minister. In de herijking van de Defensienota in 2020 worden die lijnen verder uitgewerkt.

Bron: Defensie
Foto: AVDD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: