25 mei, 2024
BinnenlandToekomst Made in Europa

Toekomst Made in Europa
T

Partij: Volt
Lijsttrekker: Laurens Dassen

Veiligheid
Volt wil dat iedereen in een veilige en vrije wereld kan leven. Maar de machtsverhoudingen in de wereld verschuiven en Nederland heeft daar maar zeer beperkt invloed op. Europa kan ons in deze veranderende wereld wél beschermen. En Europa dient zich meer dan ooit eensgezind op te stellen als verdediger van vrede, democratie en duurzaamheid. Want Europa kan niet meer zoals vroeger als vanzelfsprekend op Amerikaanse bescherming rekenen, waardoor de waarde van de NAVO onzeker is geworden. Europa moet weerstand kunnen bieden tegen andere grootmachten als China, Rusland en Turkije die een gesloten en agressiever beleid voeren. Samen kunnen we weerstand bieden tegen fysieke dreiging, de verspreiding van nepnieuws, cyberdreigingen, handelsbeperkingen en politieke inmenging. Volt heeft de ambitie om in de toekomst een Europese krijgsmacht te realiseren, maar op de korte termijn zien wij haalbaarheid vooral in andere zaken.

Onze concrete voorstellen zijn de volgende:

Europees buitenlandbeleid met een Europese minister van Buitenlandse Zaken

  • Europa moet in staat zijn sterk op te treden in de wereld. Een gezamenlijk Europees buitenlandbeleid is daarvoor onmisbaar.
  • Volt wil dit waarborgen door de instelling van de functie van een Europese minister van Buitenlandse Zaken, die zich inzet voor veiligheid, samenwerking, medemenselijkheid en duurzaamheid. Daardoor kunnen we sneller en effectiever handelen.

Een krachtige en efficiënte Europese krijgsmacht

  • Volt is op langere termijn voorstander van de vorming van een Europese krijgsmacht. De veiligheid en verdediging van Europa zullen daardoor beter, sneller en goedkoper geregeld worden. Tot we zover zijn, heeft verdere samenwerking al veel voordelen.
  • Door gezamenlijk in te kopen en het delen van materieel kunnen de kosten omlaag. De Europese Commissie kan standaarden en normen opstellen voor de ontwikkeling en het gebruik van militair materieel, zoals al eerder is gedaan voor de voedselveiligheid en voor dataroaming op mobiele telefoons. Op militair terrein zal dit leiden tot verdere besparingen, betere samenwerking, betere inzetbaarheid en gemakkelijker uitwisseling van materieel tussen de krijgsmachten van de diverse EU-landen.
  • Door meer samen te trainen, oefenen en werken, krijgen we bovendien een hechter samenwerkingsband met onze EU-partners, waardoor we zo nodig beter en sneller samen kunnen optreden. We hebben nu al een gedeelde tankdivisie met Duitsland en kopen in Benelux-verband gezamenlijk materiaal in.
  • Meerdere landen werken samen in het Eurocorps in het gezamenlijke hoofdkwartier in Straatsburg. Om hier verdere stappen in te zetten, wil Volt dat er een permanente Raad voor Europese Defensieministers komt waarin betere en verdere samenwerking ontwikkeld wordt.

De NAVOnorm van 2% halen

  • Volt wil dat Nederland aan haar internationale verplichtingen voldoet en dat betekent dat onze bijdrage aan de NAVO tot de afgesproken 2% van het bbp moet worden opgevoerd.
  • Tegelijk is het ook tijd om goed te analyseren hoeveel geld de NAVO nu eigenlijk voor onze gezamenlijke veiligheid in Europa nodig heeft.
  • Vervolgens kunnen we op basis daarvan bepalen hoe hoog de bijdrage van elk lid aan specifieke onderdelen van defensie moet zijn om tot een optimale samenwerking te komen. Dan kan die 2% zo nodig worden aangepast.

Een permanente Europese zetel in de VN Veiligheidsraad

  • In het verlengde van een Europese krijgsmacht wil Volt dat de EU een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties krijgt. De eenvoudigste manier om dat te bereiken, is het omvormen van de huidige Franse zetel tot een EU zetel. Zo treden we ook bij het onderwerp veiligheid met één stem in de wereld op.

Bron: Volt
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: