23 juni, 2024
BinnenlandTegenvaller ABP Bedreigt CAO Overleg

Tegenvaller ABP Bedreigt CAO Overleg
T

De VUT-overgangsregeling bij pensioenfonds ABP stevent af op een miljarden tekort. Dat concludeert de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP), de enige niet-vakbondsfractie in het ABP verantwoordingsorgaan, op basis van een recente publicatie van De Nederlandsche Bank. Volgens de LvOP fractie kan de tegenvaller oplopen tot ruim EUR 2 miljard. Om dat op te vangen, moet of de premie fors worden verhoogd, of de pensioenen verlaagd.

In november besloot het Ministerie van Sociale Zaken tot aanscherping van de eisen voor de financiering van de VUT-overgangsregeling (VPL). Gevolg is dat pensioenfondsen hogere premies moeten heffen. Volgens LvOP gaat het om een tegenvaller van naar schatting 2 miljard euro. Deze extra premie zal de komende 4 jaar moeten worden opgebracht. Op dit moment wordt onderhandeld over nieuwe CAO’s voor overheid, onderwijs en defensie. Het is de vraag hoe deze tegenvaller binnen die onderhandelingen verdeeld zal gaan worden.

Voor de LvOP staat als een paal boven water dat deze hoge rekening niet eenzijdig bij de huidige werkenden mag worden neergelegd. De VPL-regeling verhoogt alleen het pensioen van werknemers die sinds 2006 ononderbroken werkzaam zijn geweest in de onderwijs- of overheidssector. De premies hiervoor worden echter opgebracht door alle werkenden in die sector. Ongeveer de helft van de werknemers (met name 50-) betaalt dus wel mee, maar ziet hiervan zelf nooit iets terug.

Voor een leerkracht met een modaal salaris bijvoorbeeld is de VPL-premie jaarlijks al 1000 euro en die dreigt nu te moeten stijgen richting 1500 euro. De LvOP, maar ook de ODB, ziet de huidige verdeling van lusten en lasten steeds schever worden en roept sociale partners op deze nieuwe rekening niet weer bij jonge werkenden neer te leggen, maar deze ten laste te laten komen van de groep die zelf van de regeling profiteert.

Het verantwoordingsorgaan (VO) is het democratisch verkozen orgaan bij ABP dat alle deelnemers en gepensioneerden vertegenwoordigd. De Lijst voor Onafhankelijk pensioentoezicht is de enige niet-vakbondsgelieerde fractie namens overheids- en onderwijspersoneel in het VO.

Bron: LvOP fractie
Foto: redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: