22 juni, 2024
BinnenlandStemmen Vanuit Buitenland ... Neem Tijdig Actie!

Stemmen Vanuit Buitenland … Neem Tijdig Actie!
S

De verkiezingen voor de gemeenteraad worden op woensdag 21 maart gehouden. Ook vindt op die dag een referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Bij dat referendum kan men een stem voor of tegen die nieuwe wet uitbrengen.

Voor in het buitenland verblijvend defensiepersoneel is het volgende van belang.

Wie kunnen stemmen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kan alleen worden gestemd door defensiepersoneel dat is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en dat dus slechts tijdelijk in het buitenland is, bijvoorbeeld op missie.

Voor het referendum kan worden gestemd door zowel defensiepersoneel dat is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente als personeel dat permanent in het buitenland verblijft en dat dus niet meer is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Hoe kan worden gestemd?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kan worden gestemd:

  1. met de stempas in de eigen gemeente indien men op de dag van de verkiezing toch in Nederland is (bijv. wegens verlof);
  2. door volmacht te verlenen op de achterzijde van de stempas indien men in de periode van 7 tot 20 maart 2018 in Nederland is;
  3. via een schriftelijke volmacht; de aanvraag daarvoor moet uiterlijk 16 maart 2018, ook ondertekend door uw gemachtigde, door uw gemeente zijn ontvangen.

Voor het referendum kan worden gestemd door personen die tijdelijk in het buitenland zijn en dus zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente:

  1. met de stempas in de eigen gemeente of met een bij de eigen gemeente aan te vragen kiezerspas in een willekeurig stemlokaal binnen Nederland, indien men op de dag van de verkiezing in Nederland is (bijv. wegens verlof);
  2. door volmacht te verlenen op de achterzijde van de stempas indien men in de periode van 7 tot 20 maart 2018 in Nederland is;
  3. via een schriftelijke volmacht; de aanvraag daarvoor moet uiterlijk 16 maart 2018, ook ondertekend door uw gemachtigde, door uw gemeente zijn ontvangen;
  4. per brief; de aanvraag daarvoor moet uiterlijk 21 februari 2018 door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

òf door personen die permanent in het buitenland verblijven en niet meer zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente kan voor het referendum worden gestemd, mits zij zich uiterlijk 7 februari 2018 bij de gemeente Den Haag als kiezer vanuit het buitenland hebben geregistreerd:

  1. per brief; bij de registratie wordt er standaard van uitgegaan dat men per brief stemt;
  2. met een kiezerspas in een willekeurig stembureau binnen Nederland, indien men op de dag van de verkiezing in Nederland is; de kiezerspas moet na de registratie worden aangevraagd bij de gemeente Den Haag, eveneens uiterlijk 7 februari 2018;
  3. via een schriftelijke volmacht; de aanvraag daarvoor moet – na de registratie – uiterlijk 7 februari 2018, ook ondertekend door uw gemachtigde, door de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

Nadere informatie
Voor nadere uitleg en bijzonderheden wordt verwezen naar de beide nota’s die op deze pagina als pdf zijn te vinden. Voor veel handelingen staat de digitale weg open. Geadviseerd wordt om bij voorkeur de digitale weg te gebruiken en voor aanvragen bij uw eigen gemeente primair de website van de eigen gemeente te raadplegen. Voor het referendum, waaronder de registratie bij de gemeente Den Haag, wordt verwezen naar de websites www.denhaag.nl/kiezersbuitenland en www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Bron: gemeente Den Haag/redactie
Foto: ‘open source’

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: