24 mei, 2024
BinnenlandSprookjes Voor Het Slapen Gaan!

Sprookjes Voor Het Slapen Gaan!
S

Het RIVM verricht, in tegenstelling tot wat minister Ank Bijleveld (Defensie) tot voor kort beweerde, geen onderzoek naar de schadelijkheid van burnpits. Dat bleek toen burnpit.nl navraag deed bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de onderzoeksvraag.

In juni dit jaar bleek een concept-brief ‘abusievelijk’ naar het RIVM te zijn gestuurd. Het werd direct duidelijk dat zij geen onderzoek gingen of zouden gaan doen.

Minister Bijleveld gaf in juli en september aan nog in gesprek te zijn met het RIVM. In werkelijkheid liet het kennisinstituut al in juni aan Defensie weten een toetsend onderzoek naar giftige brandkuilen niet uit te voeren.

„Zeer bijzonder. Je kondigt met veel bombarie aan dat het RIVM dit onderzoek uitvoert, maar je weet eigenlijk van meet af aan al dat het niet gaat gebeuren”, zegt jurist Ferre van de Nadort uit Beilen.

Volgens een woordvoerder van het RIVM zou het ministerie zelf „dat lerende kritische vermogen moeten organiseren rond arbo-gerelateerde onderzoeken”. „Naar mijn mening is, als je kijkt naar de manier hoe ze nu met burnpits omgaan, een zelflerend vermogen nog ver te zoeken” vindt jurist Van de Nadort.

Mening ODB
Alle perfect geregisseerde verhalen vanuit het ministerie van Defensie zijn nog steeds bedoeld om zand te strooien in de ogen van de slachtoffers voor het slapen gaan. Het blijkt zonneklaar dat veel zogenaamde hulp-circuits binnen Defensie zijn bedoeld om schimmige banen te creëren en niet om mensen te helpen en problemen de wereld uit te helpen……hoe zat dat nu ook weer met goed werkgeverschap….ff denken.

Heeft u problemen van welke aard dan ook meld u aan op Meldpunt Misstanden van de ODB. De ODB draagt zorg voor de juiste route die moet worden gevolgd en ondersteunt waar nodig. Burnpit.nl is een onafhankelijk meldpunt van Mr F. van de Nadort.

Bron: Ferre van de Nadort/redactie
Foto: NIMH

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: