22 juni, 2024
BinnenlandSER: Een Betere Toekomst voor Militairen en onze Samenleving

SER: Een Betere Toekomst voor Militairen en onze Samenleving
S

Rechtvaardigheid en Transities

In een rechtvaardige samenleving worden de belangen, wensen en behoeften van iedereen gehoord en meegenomen in de besluitvorming, ook die van ons defensiepersoneel en toekomstige generaties.

Belangrijke Transities

Het is essentieel dat we aandacht besteden aan vergrijzing, digitalisering, klimaatverandering en de grote sociale ongelijkheid, zowel in Nederland als daarbuiten. Deze transities zijn onvermijdelijk, maar we kunnen ze sturen in een richting die perspectief en hoop biedt. Alleen door de lusten en lasten eerlijk te verdelen, voorkomen we dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen en de brede welvaart daalt, wat ons allemaal zou schaden.

Voordelen van Verandering

Veranderingen kunnen de wereld beter, veiliger, gezonder en eerlijker maken. Dit geldt ook voor onze militairen. Terwijl banen in de fossiele industrie verdwijnen, ontstaan er nieuwe groene banen. De luchtkwaliteit verbetert door het verdwijnen van benzine- en dieselauto’s. De verduurzaming van de industrie maakt deze schoner. Energie neutrale woningen worden gezonder en comfortabeler, wat hun waarde voor de toekomst behoudt. Onze militairen verdienen een leefomgeving die bijdraagt aan hun welzijn en veiligheid.

Permanente EU Dialoog

Een rechtvaardige samenleving vraagt om een voortdurende dialoog tussen politiek en samenleving, inclusief ondernemers, werkgevers, werkenden, maatschappelijke organisaties, burgerberaden en burgers in Nederland en Europa. Daarnaast is samenwerking met buitenlandse overheden, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties cruciaal. Bedrijfsactiviteiten hebben vaak een negatieve impact in productielanden, en dit moet worden aangepakt.

Europese Initiatieven

De Europese Unie heeft Just Transition hoog op de agenda staan, als onderdeel van de Green Deal die Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil maken. Het Just Transition Fund ondersteunt regio’s bij de overgang naar een groene economie. De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, natuur en milieu, waardoor ‘rechtvaardige transitie’ concreet wordt.

Toekomstige Uitdagingen

Transities moeten de wereld schoner, groener, eerlijker en inclusiever maken. De SER wil hieraan bijdragen, nu en in de toekomst, zowel hier als elders. Brede welvaart betekent dat iedereen meedoet en deelt, en niemand wordt achtergelaten.

Samenwerken

De komende jaren zullen uitdagend zijn, met scherpe keuzes die gemaakt moeten worden. Niet alles kan overal en zeker niet tegelijk. Als activistische militaire vakbond zullen wij erop toezien dat deze transities eerlijk verlopen en dat onze militairen de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Laten we samenwerken aan een toekomst waar iedereen naar verlangt.

De Onafhankelijke Defensiebond ODB wil haar achterban zo goed mogelijk informeren door verschillende instanties en hun plannen nauwlettend in de gaten te houden en te analyseren.

Wordt lid van de ODB, als u het werk van onze organisatie steunt!

Afbeelding:           SER / Redactie ODB

Tekst:          Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: