24 juli, 2024
BinnenlandSchaderegeling tussen ex-Dutchbatter en Defensie na 10 jaar rond!

Schaderegeling tussen ex-Dutchbatter en Defensie na 10 jaar rond!
S

Dave Maat, de ex-Dutchbatter die psychische schade opliep tijdens de val van de Srebrenica-enclave, heeft na tien jaar procederen een schaderegeling met het ministerie van Defensie getroffen. Maat had recht op een schadevergoeding, bepaalde de hoogste rechter voor dit soort beroepszaken, de Centrale Raad van Beroep, in maart dit jaar.

Maat werd in 1995 uitgezonden naar Srebrenica en wilde een schadevergoeding omdat Defensie zijn zorgplicht had geschonden. Maat loopt als gevolg van deze uitzending een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op tijdens zijn uitzending naar Srebrenica. De moslimenclave waar hij werd gestationeerd werd in juli 1995 door troepen van de Servische generaal Mladic onder de voet gelopen en duizenden Bosnische moslims werden vermoord.

Srebrenica-veteraan Maat stapte naar de rechter in Den Haag omdat hij een schadevergoeding wilde voor de PTSS die hij opliep vanwege zijn missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995. De rechtbank bepaalde toen dat Defensie verantwoordelijk en aansprakelijk kon worden gehouden voor de psychische schade van de man. Het ministerie ging daarop in hoger beroep. Volgens de Centrale Raad van Beroep(CRvB) heeft de minister van Defensie niet voldaan de “op hem als werkgever rustende zorgplicht”.

In een kort persbericht laten Maat en het ministerie van Defensie weten dat met de schaderegeling het geschil “naar tevredenheid van beide partijen is geëindigd.” Ruim twee jaar geleden zei Dave Maat in NRC Handelsblad dat hij zich “twee keer geslachtofferd” voelde: “Eén keer door in Srebrenica in de steek te worden gelaten en één keer door de ellenlange procedures om erkenning te krijgen.”

Defensie doet geen mededelingen over de hoogte van de schadevergoeding. Geert-Kan Knoops, de raadsman van Maat, gaf eerder alleen aan dat de hoogte van het schadebedrag aanzienlijk zal zijn. Knoops benadrukte na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat het oordeel niet alleen voor deze militair maar ook voor toekomstige missies van belang is omdat het aangeeft hoe Defensie moet omgaan met de nazorg.

 

Mening ODB

De getroffen regeling voor Dave is slechts het begin van een lange weg van herstel na het oplopen van PTSS. De totstandkoming heeft veel te lang op zich laten wachten. Dit moet echt veel sneller en wij delen de mening van Dave maar ook die van andere (ex) militairen die in deze ambtelijke molen zijn terechtgekomen dat je je geslachtofferd voelt. Dit geldt overigens ook voor de naaste familieleden die dit zelfde ook moeten meemaken. Vaak worden die vergeten.

Bron:NRC/Nederlands Dagblad

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: