19 mei, 2024
BinnenlandAmper 3% voor werkgelegenheid politie en defensie

Amper 3% voor werkgelegenheid politie en defensie
A

Er komt ruim veertig miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan politie en Defensie. Minister Asscher betaalt daarvan zestien miljoen. De rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor omscholing, begeleiding van werk naar werk en instroom van jongeren.

Bij de politie werken ruim zestigduizend werknemers waarvan ruim tienduizend in ondersteunende functies. Dit aantal daalt in de komende jaren naar achtenhalfduizend. De behoefte aan functies zoals agenten zal waarschijnlijk nog iets toenemen. Bij Defensie werken ook ongeveer zestigduizend werknemers, dat wordt verlaagd naar ruim 55 duizend.

Defensie heeft jaarlijks behoefte aan vierduizend nieuwe jonge medewerkers. Zowel politie als Defensie kent uitval tijdens de opleidingen. Bij de politie is de uitval ongeveer twintig procent over een opleidingsperiode van vier jaar. In het sectorplan zijn maatregelen afgesproken om de uitval te verlagen, zodat meer studenten aangenomen kunnen worden. Ook de mogelijkheden die er zijn voor doorstroom tussen Defensie en politie worden verkend.

Een greep uit de belangrijkste afspraken:

  • 160 werknemers worden (om) geschoold voor technische functies bij defensie;
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen kans om in te stromen;
  • 800 MBO-leerlingen worden begeleid om in te stromen bij de politie;
  • 175 politiewerknemers worden omgeschoold naar andere functie binnen de politie;
  • 6000 politiewerknemers worden gesterkt in fysieke en mentale weerbaarheid;
  • 1000 politiewerknemers krijgen EVC-traject om vaardigheden op peil te houden;
  • 1000 werknemers bij Defensie krijgen beroepsopleiding.

In totaal heeft minister Asscher 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de sectorplannen. Werkgevers en werknemers leggen tenminste hetzelfde bedrag bij. Tot nu toe hebben meer dan honderd sectoren een aanvraag ingediend. Vanaf januari 2015 start een nieuwe aanvraagperiode.

Bron: Rijksoverheid

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: