28 mei, 2024
BinnenlandRIVM-onderzoek chroom-6 en CARC: Nieuwe resultaten!

RIVM-onderzoek chroom-6 en CARC: Nieuwe resultaten!
R

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft maandag 6 maart 2020 verschillende (deel)resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar chroom-6 en CARC bij Defensie. Zoals die naar CARC (chemical agent resistant coating) op zogenoemde POMS-locaties, voormalige Amerikaanse opslagplaatsen.

Niet gemakkelijk

De resultaten zijn aangeboden aan de Paritaire Commissie, die het onderzoek aanstuurt. Defensie neemt de conclusies en aanbevelingen volledig over. De beslissing om de resultaten nu, te midden van de COVID-19-crisis, bekend te maken was niet gemakkelijk.

Informatiepunt chroom-6

Zo snel mogelijk duidelijkheid bieden aan betrokken (oud-)medewerkers en nabestaanden stond hierbij voorop. De geplande bijeenkomsten om de betrokkenen te informeren kunnen door de huidige omstandigheden niet doorgaan. Zij worden nu onder meer uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven, de website van het Informatiepunt chroom-6 en publicaties van de rapporten op de website van het RIVM. Daarnaast kunnen zij hun vragen stellen bij het Informatiepunt chroom-6. Zodra het weer mogelijk is, worden er alsnog informatiebijeenkomsten georganiseerd.

3 deelonderzoeken

Het RIVM-onderzoek voor Defensie is opgedeeld in 3 deelonderzoeken. Het 1e deelonderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties is in juni 2018 afgerond. De resultaten van het 2e deelonderzoek naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties zijn nu bekend geworden. Die van het 3e deelonderzoek, naar chroom-6 op alle (niet-POMS) defensielocaties, volgen naar verwachting eind 2020. Dan is het complete RIVM-onderzoek afgerond.

Resultaten CARC-onderzoek

Het RIVM onderzocht de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan de stof HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit CARC. Dit onderzoek bouwt voort op het 1e deelonderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Uit het onderzoek blijkt dat Defensiepersoneel bij verschillende werkzaamheden op de POMS kan zijn blootgesteld aan HDI. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is. Wel kan blootstelling aan HDI uit CARC onder meer astma en contacteczeem veroorzaken.

De ziekteverschijnselen kunnen zich tot 1 jaar na blootstelling ontwikkelen. Werknemers kunnen nu dus niet meer ziek worden door eerdere blootstelling aan HDI. Defensie werkt op dit moment samen met de vakbonden aan een uitkeringsregeling voor de betrokkenen.

Aanvullende onderzoeken

Het RIVM heeft behalve het CARC-onderzoek ook een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Zo onderzocht het RIVM of er, sinds de voltooiing van het 1e onderzoek in 2018, wereldwijd nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over chroom-6 gerelateerde ziekten. Het RIVM blijft ook in de toekomst nieuw wetenschappelijk onderzoek volgen. Daarnaast heeft een Deskundigen-beraad op verzoek van Defensie een advies opgesteld over mogelijke aanvullende voorzieningen in het al bestaande pakket van nazorg-maatregelen voor oud-POMS-medewerkers.

Actualisatie ziektelijst

Uit de actualisatie van het literatuuronderzoek blijkt het volgende: de lijst van ziekten die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan chroom-6 moet worden uitgebreid met strottenhoofdkanker.

Afbrokkelende tanden

Het RIVM heeft ook gekeken of bepaalde klachten, ziektes of aandoeningen die vaak door medewerkers zijn gemeld, zoals afbrokkelende tanden, kunnen zijn veroorzaakt door chroom-6. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden.

Strottenhoofdkanker

Op basis van het resultaat, de toevoeging van strottenhoofdkanker, heeft Defensie in overleg met de vakbonden zowel de Coulanceregeling als de Uitkeringsregeling voor chroom-6 aangepast. Pensioenfonds ABP (uitvoerder van de regelingen namens Defensie) neemt contact op met (oud-)medewerkers (en nabestaanden) waarvan een eerdere aanvraag op grond van strottenhoofdkanker is afgewezen. (Oud-)medewerkers en nabestaanden die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen.

Persoonlijk Gezondheidskundig Consult

Verschillende oud-POMS-medewerkers hebben aangegeven zich zorgen te maken om hun (toekomstige) gezondheid omdat ze blootgesteld zijn aan chroom-6. Defensie heeft daarom via het RIVM aan deskundigen gevraagd welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om deze zorgen te verminderen of weg te nemen. Dit Deskundigenberaad adviseerde om de betrokkenen de mogelijkheid te bieden van een gratis Persoonlijk Gezondheidskundig Consult.

Defensie vergoedt het verplicht eigen risico

Defensie neemt dit advies over en betaalt de kosten. Oud-POMS-medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen bij het Informatiepunt chroom-6. In het geval dat het consult leidt tot een doorverwijzing voor nader medisch chroom-6 gerelateerd onderzoek dan vergoedt Defensie het verplicht eigen risico zorgkosten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de onderzoeken, zoals de achtergrond en de resultaten, bij het Informatiepunt chroom-6.

Tekst: Mindef
afbeelding: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: