24 mei, 2024
BinnenlandPrinsjesdag 2023: investeren bescherming democratische rechtsstaat

Prinsjesdag 2023: investeren bescherming democratische rechtsstaat
P

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit heeft een grote impact op de samenleving. Hoeders van de rechtstaat, zoals journalisten en advocaten, worden bedreigd door criminelen. Zij moeten vrij hun werk kunnen doen. Daarom investeert het kabinet fors in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast hoort elk kind veilig op te groeien. Dit vraagt om een goede jeugdbescherming. Daarom investeert het kabinet dit jaar extra in de jeugdbescherming. Mensen komen naar Nederland voor werk, studie, liefde of bescherming. Dat moeten we in Nederland goed organiseren. Het kabinet stelt daarom geld beschikbaar voor stabiele opvangcapaciteit, het versterken van legale migratie en bevorderen van het terugkeerproces.  

Beschermen van de democratische rechtsstaat

We moeten het functioneren van onze democratische rechtsstaat beschermen en de opsporing en vervolging van criminelen met onverminderde kracht voortzetten. Het kabinet stelt daarom structureel 112 miljoen euro extra beschikbaar om het stelsel bewaken en beveiligen te verbeteren en uit te breiden.Om te voorkomen dat criminele organisaties de overhand krijgen werken we samen met zowel politie, het Openbaar Ministerie en de rechtsspraak als private partners en voeren we beleid op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Deze aanpak rust op vier pijlers: 1) het voorkomen dat kwetsbare jongeren terechtkomen of verder afglijden in de criminaliteit, 2) verstoren van het verdienmodel en doorbreken van criminele netwerken, 3) bestraffen van daders, 4) en het beschermen van de mensen die dagelijks in de frontlinie van de aanpak staan.

Ook de digitale dreiging van criminelen en andere landen is onverminderd groot en verandert voortdurend. Dit levert voor burgers en organisaties risico’s op die kunnen leiden tot financiële schade en aantasting van het functioneren van de Nederlandse maatschappij. Daarom moeten we vasthouden aan de ingezette Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en deze uitvoeren.

Troonrede over Defensie

Vandaag werd ook weer de waardering uitgesproken voor het werk dat de krijgsmacht dag en nacht doet.

Koning Willem-Alexander in de Troonrede: “Vanwege het grote belang van een sterke NAVO en een sterk defensieapparaat gaat het kabinet door met de voorgenomen extra investeringen in de krijgsmacht. Onze steun en dank gaan uit naar onze militairen die wereldwijd werken aan vrede en veiligheid.

Bijzondere aandacht ging naar de illegale aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne. “Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden. Deze strijd raakt ook onze eigen veiligheid en toekomst.”

Investeringen in Jeugdbescherming

Ieder kind heeft het recht om thuis veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Wanneer dit in gevaar dreigt te komen, moet er hulp en ondersteuning geboden worden aan gezinnen. Een rechter kan ouders jeugdbescherming opleggen als een kind tot 18 jaar in een gezin niet veilig kan opgroeien. Het kabinet trekt dit jaar 43 miljoen euro uit voor de jeugdbescherming en zet hiermee een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen. Met dit geld moet onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming worden verlaagd. Er wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe jeugdbeschermers als ook op het behouden van bestaande jeugdbeschermers. Met als doel dat jeugdbeschermers meer tijd krijgen om kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen.

Jeugdbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. Na dit jaar gaat het kabinet structureel jaarlijks 50 miljoen euro uittrekken voor de jeugdbescherming.

Verbeteren en versterken van legale migratie

Ook in 2024 migreren mensen naar Nederland. Voor werk, studie, liefde of bescherming. Het kabinet stelt ruim 4 miljard euro beschikbaar om de instroom beter te beheersen, doorstroom te stimuleren en uitstroom sneller te realiseren. Zo verbeteren en versterken we legale migratie door zorgvuldig te beslissen op verblijfsaanvragen. Ook werken we toe naar een stabiele opvangcapaciteit om schommelingen in de instroom van asielzoekers beter aan te kunnen. Deze vaste capaciteit bij het COA wordt stapsgewijs uitgebreid naar 41.000 plekken. Gemeenten worden ondersteund in het realiseren van opvangplekken. En als mensen niet mogen blijven bevorderen we de terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast is de verwachting dat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense ontheemden met een jaar verlengd wordt. In 2024 is 3,2 miljard euro begroot voor de gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

Ceremonieel als symbool

De aanwezigheid van de krijgsmacht op Prinsjesdag staat symbool voor de bescherming die Defensie dagelijks biedt aan die vrijheid, democratie en een sterke rechtstaat.

In en langs de route

De ere-afzetting op de route vanaf Paleis Noordeinde bestaat uit eenheden van de krijgsmacht. Onder hen ook reservisten, veteranen, vrijwilligers en een civiele vertegenwoordiging.

Naast de ere-afzetting levert Defensie een bijdrage aan de rijtoer, samen met de politie. Verder geven de zogeheten Gele Rijders bij het Malieveld minuut-schoten met hun houwitsers. Bij de deuren van het paleis en de schouwburg staan ceremoniële dubbelposten. Te paard en voor de stoet uit inspecteert de Gouverneur der Residentie de troepen voordat de koning langskomt. Militaire muziekkorpsen leveren een belangrijke bijdrage, en maken het schouwspel extra feestelijk.

Als de Koninklijke Stoet al lang en breed terug is keren ook de militairen weer terug naar hun bases en kazernes. Of zoals het in de order staat: hun vredeslocaties.

Tekst: Rijksoverheid / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: