21 juni, 2024
BinnenlandPleit Voor Betaald Ouderschapsverlof

Pleit Voor Betaald Ouderschapsverlof
P

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat er betaald ouderschapsverlof moet komen voor een periode van zes weken. Het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind is nu onbetaald, waardoor een grote groep mensen er geen gebruik van maakt.

Algemene middelen
De SER is van mening dat betaald verlof uit de algemene middelen moet worden betaald. Vaders kunnen dan in de eerste periode langer thuis zijn en een band opbouwen met hun kind. Moeders krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun verlof te verlengen. De SER adviseert verder het ouderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof samen te voegen.

Doorbetaling
De raad is verder van mening dat de doorbetaling zodanig moet zijn dat het voor alle werkenden interessant moet zijn om verlof te nemen. Veel mensen blijven doorwerken omdat ze er anders teveel op achteruit gaan. De vaste lasten lopen tenslotte gewoon door.

Oude regeling belemmert vrouwen
In de huidige situatie nemen vrouwen vaker en meer verlof op dan mannen en het verlof wordt vooral in deeltijd opgenomen. Mannen maken van de regeling soms helemaal geen gebruik. Dat belemmert hun partner weer om meer te gaan te werken.

Europa wil 16 weken
De raad pleit in een briefadvies aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in eerste instantie voor een periode van zes weken betaald verlof, verdere uitbreiding van de verlofperiode (naar Zweeds model) zou wellicht later een optie kunnen zijn. De Europese Commissie is voor een betaald ouderschapsverlof van tenminste zestien weken.

Meer gelijke verdeling
Om te komen tot een gelijke verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen, is het volgens de SER belangrijk vooral in het eerste half jaar na de geboorte het opnemen van het betaalde verlof te stimuleren. Zowel voor ouders als het kind is dat een cruciale fase, ouders maken dan vaak voor langere tijd keuzes voor bepaalde arbeid- en zorgpatronen. Dit neemt volgens de VCP niet weg dat partijen in CAO´s ook zelf afspraken kunnen maken over ouderschapsverlof.

Bron: SER
Foto: PXhere

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: