13 juli, 2024
BinnenlandOorlogsgetroffenen Niet Gekort Op AOW

Oorlogsgetroffenen Niet Gekort Op AOW
O

Erkend oorlogsgetroffenen worden niet gekort op hun AOW. Ook niet als ze in een land of gebied wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft gesloten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor de AOW-uitkering gelden twee normen. Alleenstaanden ontvangen 70% van het wettelijk minimumloon, gehuwden 50%. Mensen die AOW hebben opgebouwd en in het buitenland wonen, kunnen ook aanspraak maken op AOW. In landen waar Nederland een verdrag mee heeft gelden dezelfde normen als voor Nederland. Wie in een niet-verdragsland woont kan alleen aanspraak maken op de gehuwdennorm.

In het wetsvoorstel wordt hierop een uitzondering gemaakt voor erkend oorlogsgetroffenen. Zoals vorig jaar in een vrijwel Kamerbreed gesteunde motie verzocht, geldt voor hen hetzelfde regime als voor mensen die in een land wonen waar Nederland een verdrag mee heeft. Vooruitlopend op de in werking treding van deze wet, wordt hier sinds januari 2016 al naar gehandeld. Het kabinet heeft de wetswijziging in een Kamerbrief van 8 december 2015 aangekondigd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerraad
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: