19 mei, 2024
BinnenlandOntwerp-omgevingsvergunning radarstation Herwijnen.

Ontwerp-omgevingsvergunning radarstation Herwijnen.
O

Vanaf 5 april tot en met donderdag 16 mei 2024 (6 weken) ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor radarstation Herwijnen ter inzage. In deze 6 weken kunnen betrokkenen op de ontwerp-omgevingsvergunning reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden meegewogen bij het definitieve besluit.

Omgevingsvergunning

In de ontwerp-omgevingsvergunning zijn de resultaten verwerkt van de geluidmetingen die recent bij het gelijksoortige militaire radarstation in Wier (Friesland) zijn uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst

Defensie organiseert op maandag 22 april een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Deze vindt tussen 19:00 en 21:00 uur plaats in Dorpshuis De Poort, in Herwijnen. Omwonenden kunnen in deze 2 uur binnenlopen en vragen stellen over het project en de procedure.

Rijkscoördinatieregeling

Op defensie.nl/herwijnen staat meer informatie over het voorgenomen besluit. Meer informatie over de procedure rond de Rijkscoördinatieregeling of het indienen van een zienswijze is te vinden op de website van RVO

Problemen radarstation Wier verholpen?

Dit jaar pas, zijn de omgevings-klachten in het Friese Wier verholpen, zo werd er een koepel geplaatst over de SMART-L radar van Thales, en werd de aandrijving vernieuwd. Echter de SP’er Rik Janssen is opnieuw bezig met het opstellen van een brief aan Van der Maat, waarin hij om verduidelijking vraagt.

Vragen.

Janssen vindt dat er nog steeds veel onduidelijkheid is, omdat de staatssecretaris vage antwoorden blijft geven op de vraag waarom het kabinet, ondanks herhaalde moties van de Tweede Kamer voor een andere locatie, toch vasthoudt aan Herwijnen. Ook het CDA en de ChristenUnie bereiden vragen voor.

Stichting NNR.

Volgens Edwijn Rijkse van de stichting “Niet Nóg een Radar, die al jaren protesteert tegen de radar in Herwijnen, zijn er inmiddels honderden bezwaren ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein langs de Broekgraaf, waar de SMART-L radar moet komen.

Het bezwaar van de stichting NNR omvat 148 pagina’s en richt zich op zes hoofdthema’s, waaronder:

. gezondheid;

. milieu;

– alternatieve locaties.

Onvergelijkbaar.

De tegenstanders benadrukken ook dat de situatie in Wier en Herwijnen niet vergelijkbaar is. Zo komt de radar in Herwijnen veel dichter bij de bebouwing te staan dan in Wier. SP’er Janssen zei eerder: “Het kan niet zo zijn dat Wier net aan de normen voldoet, want dan hebben we opnieuw een probleem in Herwijnen.”

Bron: Mindef
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: