19 juli, 2024
BinnenlandOns plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland
O

Partij: Partij van de Arbeid PvdA
Lijsttrekker: Lilliane Ploumen

Zeker zijn in eigen land is moeilijk in een onzekere wereld. Wie geen instabiliteit wil importeren, moet stabiliteit exporteren. Interne en externe veiligheid zijn met elkaar vervlochten. Veiligheid is veel meer dan de defensie op orde hebben of gewapende conflicten tussen en binnen landen voorkomen of op te lossen. Geen houdbare en duurzame veiligheid zonder een rechtvaardiger verdeling van beschikbare rijkdom, politieke participatie, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, respect voor mensenrechten en goed bestuur. Er zijn nieuwe bedreigingen die om aanpassing vragen zoals cyberoorlog, mis- en desinformatiecampagnes – ‘fake news’ – en hedendaags terrorisme.

Onze keuzes:

 • Actieve rol in buitenland.
  Nederland speelt een actieve rol in conflictpreventie, spreekt regeringen aan op mensenrechtenschendingen en staat pal voor de internationale rechtsorde. Ook bestrijden we klimaatverandering, en de droogte, overstromingen en voedselschaarste die daardoor worden veroorzaakt.
 • Verhogen van het defensiebudget.
  Dit past bij de grondwettelijke opdracht om de internationale rechtsorde te beschermen en de noodzaak om taken binnen de NAVO en de EU naar behoren uit te voeren. We investeren in de krijgsmacht, de mannen en vrouwen die ons veilig houden, en in het kunnen uitvoeren van missies. Daarbij horen goed opgeleid en divers personeel, met een fatsoenlijk salaris en voldoende collega’s.
 • Alle massavernietigingswapens de wereld uit.
  Nog altijd zijn er kernwapens op de wereld en dreigen er zelfs nieuwe bewapeningsrondes, ook in Europa. Nederland sluit zich aan bij het onlangs inwerking getreden nieuwe VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. We verlengen de START- en INF-verdragen over strategische en middellange afstandswapens. We voorkomen de plaatsing van nieuwe nucleaire wapens in Europa.  Nederland slaat geen kernwapens op. De F-35 heeft geen nucleaire capaciteit.
 • Beschermen tegen cyberaanvallen.
  In toenemende mate spelen conflicten zich af in cyber space. Militaire en industriële spionage vormen een directe bedreiging voor onze bedrijven en cruciale infrastructuur. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Nederland geeft prioriteit aan bescherming op dit gebied.
 • Verbod op dodelijke autonome wapensystemen.
  Nederland maakt zich in Europees en VN-verband sterk voor juridische instrumenten die de ontwikkeling, productie en inzet van dodelijke autonome wapensystemen verbieden.
 • Een krijgsmacht die zich naast NAVO-taken toelegt op mogelijke internationale vredesmissies.
  Nederland blijft in staat aan meerdere internationale operaties tegelijk een bijdrage te leveren. Daarom investeren we in defensiepersoneel en hun training. Ook levert de krijgsmacht civiele bijstand in noodsituaties.

Bron: PvdA
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: