22 juli, 2024
BinnenlandOnderzoek: Naleving van Veiligheidsvoorschriften bij Defensie

Onderzoek: Naleving van Veiligheidsvoorschriften bij Defensie
O

Striktere Controles en Betere Naleving Nodig

Defensie moet de naleving van veiligheidsvoorschriften en beheersmaatregelen strikter controleren. Tijdens de voorbereidingen op missies moet meer aandacht worden besteed aan operationeel risicomanagement, vooral bij veranderende omstandigheden.

Belang van Individuele Discipline

Het bevorderen van individuele discipline binnen de organisatie is cruciaal, vooral bij het hanteren van wapens en munitie. Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over het schietincident op Camp Bulldog.

Incident in Erbil

In 2022 vond een schietincident plaats in Erbil, Irak, waarbij een landmachtmilitair zwaargewond raakte door een ongecontroleerd schot van een collega tijdens het onderhoud van een Glock-pistool.

Onachtzaamheid als Hoofdoorzaak

De IVD wijt het ongeluk aan onachtzaamheid en een gebrek aan veiligheidsbewustzijn binnen de betrokken eenheid. Er was onduidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsketen.

Eerder Incident op Kamp Marmal

In 2021 onderzocht de IVD een vergelijkbaar schietongeval tijdens een oefening op Kamp Marmal in Afghanistan. Vanwege de overeenkomsten met het incident op Camp Bulldog herhaalt de IVD haar aanbevelingen uit het eerdere onderzoek.

Verbeterde Meldingsbereidheid

Defensie heeft al stappen ondernomen om het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid te verbeteren. De nieuwe aanbevelingen van de IVD worden gezien als een dringende oproep om deze inspanningen voort te zetten en te versterken.

Standpunt van de ODB

De ODB ondersteunt de aanbevelingen van de IVD en benadrukt het belang van een betrouwbare werkgever. Het doorbreken van een zwijgcultuur gevoed door angst is essentieel voor een goed functionerende organisatie. Defensie moet zich als een betrouwbare werkgever presenteren om echte verandering te bewerkstelligen.

Tekst: Mindef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: