22 juli, 2024
BinnenlandOnderzoek naar gezonken onderzeeboten afgerond

Onderzoek naar gezonken onderzeeboten afgerond
O

Een recent afgerond onderzoek naar twee Nederlandse onderzeeboten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Maleisische wateren verdwenen, heeft geleid tot de ontdekking van één wrak. Maritiem archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en militairen van de Koninklijke Marine werkten nauw samen met de Maleisische autoriteiten aan deze missie, waarbij de volledige medewerking van Maleisië werd verleend.

Gevechtshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog

De onderzeeboten Hr.Ms. O-20 en Hr.Ms. K-XVI gingen in 1941 verloren tijdens gevechten met Japan. Duikers vonden de Hr.Ms. O-20 op de verwachte locatie op de zeebodem, waar mogelijk nog de resten van de zeven omgekomen bemanningsleden aanwezig zijn.

Illegale Berging en Graf Schennis

Hr.Ms. K-XVI werd helaas niet gevonden. Op de locatie van het zinken troffen duikers vergraven grond en achtergebleven ijzeren platen aan, wat wijst op illegale bergingsactiviteiten. Hierdoor is het oorlogsgraf van 36 omgekomen bemanningsleden geschonden.

Kostbaar IJzer van Onderzeeboten

De vondst van de Hr.Ms. O-20 kwam als een verrassing. Tijdens een expeditie in 2019 bleken twee andere onderzeeboten, Hr.Ms. K-XVII en Hr.Ms. O-16, al illegaal geborgen te zijn. Het ijzer van deze onderzeeboten is bijzonder kostbaar vanwege de hoge kwaliteit en het ontbreken van radioactiviteit, aangezien het is vervaardigd vóór de eerste kernwapens werden getest.

Maritiem Archeoloog Martijn Manders Verrast door Vondst

Martijn Manders, maritiem archeoloog van de RCE, leidde zowel de expeditie in 2019 als het huidige onderzoek van 15 juni tot 1 juli. Hij was verrast door de vondst van de Hr.Ms. O-20. “Gezien de teleurstellingen van 2019 en het verdwijnen van de K-XVI, hadden we weinig hoop voor de O-20. We waren dan ook heel blij en verrast om te ontdekken dat deze onderzeeboot er nog ligt!”

Bescherming en Beheer van Cultureel Erfgoed

Er wordt nu overlegd met de Maleisische overheid over de beste manier om de O-20 te beschermen tegen illegale bergers. Als oorlogswrak, oorlogsgraf en cultureel erfgoed heeft het schip een speciale status, waarvoor een langdurig beheerplan nodig is. Ook de locaties van de andere gezonken onderzeeboten blijven waardevolle gedenkplaatsen en zullen in het plan worden opgenomen.

Laatste Rustplaats van Omgekomen Bemanningsleden

De vermiste onderzeeboten zijn de laatste rustplaats van de opvarenden en worden beschouwd als oorlogsgraven. Net als bij de expeditie in 2019, is er nu ook een herdenkingsceremonie gehouden door de Nederlandse expeditieleden. De nabestaanden van de omgekomen militairen zijn geïnformeerd over de bevindingen van het expeditieteam en dit najaar wordt er voor hen een speciale bijeenkomst georganiseerd.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: NIMH / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: