15 april, 2024
BinnenlandOnderzoek Chroom-6 Verleden Niet-POMS-Locaties

Onderzoek Chroom-6 Verleden Niet-POMS-Locaties
O

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar het verleden van mogelijke blootstelling aan chroom-6 op Defensielocaties. Het gaat om alle Defensielocaties met uitzondering van de prepositioned organizational material storage (POMS)-locaties.

Duidelijkheid
De POMS onderzocht het RIVM eerder al. Het RIVM roept (oud-)medewerkers van niet-POMS-locaties op om de online vragenlijst in te vullen die bij het onderzoek hoort. Het RIVM-onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een regeling voor (oud-)medewerkers.

Voor wie?
Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte. Of op een andere manier blootgesteld kan zijn aan werkzaamheden met chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kan de online vragenlijst invullen.

Chroom-6
Het kan daarbij gaan om mensen die ziek zijn (geweest) en zich afvragen of dit door chroom-6 komt. Maar ook mensen die niet ziek zijn (geweest) en mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld kunnen de vragenlijst invullen.

Meedoen aan het onderzoek?
Wie bij het Informatiepunt Chroom-6 geregistreerd staat, ontvangt een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet geregistreerd staat, wordt gevraagd dit alsnog te doen:

  1. info@carc@caop.nl
  2. 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)
  3. Website Informatiepunt Chroom-6

Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

Doel onderzoek
Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan chroom-6 in kaart op alle Defensie-locaties met uitzondering van de POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM aangeven of en waar er nog meer onderzoek nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of tijdsperiodes. Het onderzoek is erop gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Dat vindt Defensie erg belangrijk. Dan kan namelijk, samen met de vakbonden, een definitieve regeling worden vastgesteld. Die vervangt de huidige Coulanceregeling.

Privacy
De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers alléén de gegevens over beroepshistorie, locaties, werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens zoals naam, mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt Chroom-6 en worden zonder persoonlijke toestemming niet gedeeld met anderen.

ODB
Wilt u uw verhaal kwijt of extra delen met een onafhankelijke organisatie van het Meldpunt Misstanden (van de VEDD) dan kan dat. Geheimhouding vindt plaats op dezelfde manier die dhr. Assange gebruikt of heeft gebruikt. Het meldpunt zal u stap voor stap in het gehele proces bijstaan.

Bron: Mindef / Redactie
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: