23 juni, 2024
BinnenlandNu doorpakken

Nu doorpakken
N

Partij: CDA
Lijstrekker: Wopke Hoekstra

De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie zich inspant, daar ook voor wordt beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Die belofte is de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren gebroken, de erfenis van 10 jaar VVD. De verandering die nodig is, is groter dan rafelrandjes bijknippen. Het roer moet om. En dat kan alleen door nieuw perspectief te geven en het huis grondig op orde te brengen. Het CDA neemt die verantwoordelijkheid om nu door te pakken. Door te pakken om de Nederlandse belofte te herstellen, de belofte dat je inzet altijd zal worden beloond. 

Het CDA wil meer geld voor ons leger. We vinden dit belangrijk, omdat het leger ook in de 21e eeuw nog hard nodig is. Daarom zijn een goed salaris, betere kazernes en het beste materieel nodig. Ook krijgt het leger steeds meer taken, bijvoorbeeld om Nederland te beschermen tegen aanvallen op ons internet en spionage door andere landen.

 • Een moderne krijgsmacht
  De bereidheid om te vechten voor de vrijheid en het hoogste offer te brengen voor de vrijheid van anderen,75 jaar na de bevrijding van ons land, hoort bij het werk van de vrouwen en mannen in onze krijgsmacht. Zij doen dit vanuit het besef dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. Een moderne krijgsmacht vraagt om een combinatie van hoogwaardig zwaar materieel en geavanceerde technologieën op het gebied van digitale oorlogsvoering.
 • Naar de NAVO-norm van 2% BBP
  Wij willen een langjarig groeipad, waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% BBP.  Wij zijn voorstander van intensievere Europese defensiesamenwerking in de vorm van gemeenschappelijke missies en oefeningen, onderlinge samenwerking van eenheden en landen, taakverdeling van militaire capaciteit en gezamenlijke inkoop.
 • Waarderen, werven en investeren
  De grote waardering voor het zware werk van Defensie vraagt om een modern loongebouw en een goed salaris voor de militairen, betere kazernes en het beste materieel. We gaan op volle kracht voldoende personeel werven. Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en vervanging van militair materieel willen wij de Europese afhankelijkheid van andere landen verminderen. Dit vraagt om investeringen in een krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-industrie.
 • Groeiende digitale en geopolitieke dreigingen
  De inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten worden versterkt om Nederland te beschermen tegen de groeiende digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China. De gezamenlijke huisvesting moet worden aangegrepen om voor de diensten een Cyberhub te creëren, waar het Defensie Cyber commando en het Nationale Cybersecurity Centrum deel van uit maken.
 • Waardering voor krijgsmacht en veteranen
  Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt ook voor de veteranen die ons land hebben gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor veteranen om hun kennis en ervaring in oorlogsgebieden te delen met de samenleving. De Invictus Games in ons land en landelijke en lokale vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

Bron: CDA
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: