24 februari, 2024
BinnenlandNieuwe Pensioenregeling Voor Militairen

Nieuwe Pensioenregeling Voor Militairen
N

De vakcentrales AC, CCOOP, ACOP en CMHF en het Ministerie van Defensie, hebben op 30 juli 2019 een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het gaat om een defensie specifieke middelloonregeling, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 wordt ingevoerd.

De nieuwe regeling zorgt voor een evenwichtigere pensioenopbouw voor alle generaties. Vanaf 1 januari 2019 geldt een hoger opbouwpercentage. En bouwt u over een groter deel van uw salaris pensioen op. Met als uiteindelijk resultaat: een hoger pensioen. Goed om te weten: het pensioen dat u tot 1 januari 2019 heeft opgebouwd, blijft ongewijzigd.

Compensatie door de werkgever
In de middelloonregeling wordt het pensioen berekend op basis van uw gemiddelde inkomen. Hoewel dit voor de meeste militairen een verbetering betekent, zorgt het voor een kleine groep militairen voor een lagere pensioenopbouw in toekomstige jaren. Het gaat hierbij om deelnemers met een sterk stijgende carrière op latere leeftijd. Deze groep wordt hiervoor gecompenseerd door de werkgever. 

Andere belangrijke wijzigingen In de nieuwe regeling is ook een aantal andere belangrijke wijzigingen opgenomen. Zo worden er meer toelagen pensioengevend. Denk hierbij aan toelagen voor uitzending, oefeningen, varen of vliegen. Daarnaast wijzigt ook het nabestaandenpensioen: voor uw partner wordt dit 70% van het ouderdomspensioen dat u vanaf 1 januari 2019 opbouwt; voor uw kinderen wordt dit 14% (en 28% als u en uw partner allebei komen te overlijden). Ook wordt de pensioenleeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd. In een aantal situaties blijft uw pensioenleeftijd echter 65 jaar. 

Klik voor meer toelicht op deze informatiepagina

Bron: ABP
Foto: MCD/ABP/redactie

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: