20 mei, 2024
BinnenlandNieuwe Organisatie Veteranenbeleid

Nieuwe Organisatie Veteranenbeleid
N

Het doel van de projectleider kolonel Boskeljon is het stroomlijnen van het veteranenbeleid. Dit gaat gebeuren door het samenbrengen van het veteranenbeleid in één nieuwe organisatie per 1 januari 2021. Defensie wil dat veteranen zich in de toekomst kunnen wenden tot één loket.

Aanpassing van de organisatiestructuur moet duidelijkheid scheppen voor de veteraan en de organisaties die hun belangen behartigen. De minister van Defensie zei het belangrijk te vinden voortdurend te blijven kijken hoe de zorg en aandacht voor veteranen beter kan. “Ik kijk er naar uit samen met u een nieuwe organisatie te ontwikkelen”.

De projectorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De minister is ervan overtuigd dat de veteraan straks nog beter af is.

Tegen versnippering en overlap
De minister streeft naar samenvoeging van de volgende stichtingen tot één organisatie:

  • het Veteraneninstituut;
  • de Veteranendag;
  • de Basis;
  • het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen;
  • de zorgcoördinatie ABP;
  • de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform.

De nieuwe organisatie moet zorgen voor onafhankelijkheid qua uitvoering. De schaalgrootte bevordert samenhang van de uitvoering van erkenning, waardering, zorg en onderzoek. Versnippering en overlap worden tegengegaan en het biedt meer ruimte voor innovatie. “Zo kunnen wij ook in de toekomst voor de veteraan blijven zorgen”, aldus de minister.

Geen bezuiniging
De herinrichting moet er voor zorgen dat alleen de nieuwe organisatie nog subsidie van Defensie ontvangt. Overigens gaat het nadrukkelijk niet om een bezuiniging. Het behoud van werk is het uitgangspunt. De efficiencywinst die de omslag oplevert, kan worden besteed aan nieuwe initiatieven of het leggen van accenten. Winst komt dus ten goede aan de veteraan.

Mening ODB
Natuurlijk geen bezuiniging maar ook geen extra uitgaven. Gezien in dat licht stagneert de subsidie! Overigens is controle op subsidiegelden de reden om het veteranenbeleid beter te coördineren. Het is gebleken dat het ministerie geen zicht heeft op vele miljoenen die zij jaarlijks verstrekt, maar waar geen controle is of de gelden daar komen waar zij voor bedoeld zijn. Nog een lange weg te gaan dus.

Bron: Mindef/redactie
Foto: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: