21 juni, 2024
BinnenlandNieuwe Ombudsman Pensioenen

Nieuwe Ombudsman Pensioenen
N

Henriëtte de Lange (49) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Zij volgt Piet Keizer op die met pensioen gaat.

Ombudsman Pensioenen
De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de SER, met het oog op onafhankelijkheid. De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode.

Henriëtte de Lange
De carrière van Henriëtte de Lange staat in het teken van pensioenen. Dat begon al met haar afstudeerscriptie van haar studie rechten in Leiden, ‘De verkeerde hand in de pensioenkas’, waarmee ze de eerste VB Scriptieprijs won. Ook heeft ze aan de wieg gestaan (2004) van de Stichting Pensioenkijker. Dat was destijds een stichting die veel deed aan het begrijpelijker maken van pensioen. Deze stichting kwam tot stand in samenwerking met meer dan 15 stakeholders in de pensioenwereld, waaronder de Ombudsman Pensioenen.

Verder heeft Henriëtte de Lange bij een verzekeraar en verschillende pensioenfondsen gewerkt en in besturen van pensioenfondsen gezeten. Op dit moment is ze voorzitter van pensioenfonds Haskoning DHV. Daarnaast heeft zij zitting in de raden van toezicht en een belanghebbendenorgaan van verschillende pensioenfondsen. Deze functies legt ze neer voordat ze aantreedt als Ombudsman Pensioenen.

Henriëtte de Lange: “In al die jaren dat ik nu actief ben in pensioenland probeer ik me altijd te verplaatsen in de deelnemer. En vooral echt antwoord te geven op vragen over pensioenen, zodat mensen het begrijpen en weten waar ze aan toe zijn. Ik kijk er dan ook naar uit om als Ombudsman Pensioenen aan de slag te gaan.”

Gerard Riemen, algemeen directeur van de Pensioenfederatie, is blij met de benoeming van Henriëtte de Lange. “Ik ken haar als iemand die zich heel goed kan verplaatsen in de pensioendeelnemer. Ze is als geen ander in staat om de vaak complexe pensioenmaterie te vertalen naar heldere en begrijpelijke communicatie en heeft een groot probleemoplossend vermogen. Kortom, de juiste vrouw op de juiste plaats!”

Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars. “Met de benoeming van Henriëtte de Lange is de toekomst van dit instituut in goede handen. Wij kennen haar als iemand die consequent redeneert vanuit klantperspectief en verwachten daarom dat zij een extra impuls gaat geven aan ons streven het klantbelang centraal te blijven stellen.”

Mening ODB
Aan de ene kant goed dat ze er zijn. Aan de andere kant moet je misschien wel spreken van een ‘wildgroei’ aan onafhankelijke ombudsmannen; ze schieten als paddenstoelen uit de grond. In feite zou je dan moeten verwachten dat er dan juist geen problemen meer zouden zijn. Edoch … de incidenten nemen alleen maar toe! Opvallend dat bij veel van deze probleemgebieden het onafhankelijk onderzoek….wellicht niet zo onafhankelijk is.

Bron: SER/redactie
Foto: SER/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: