29 mei, 2024
BinnenlandNieuwe Eenheid KMAR Checkt Gegevens Vliegtuigpassagiers

Nieuwe Eenheid KMAR Checkt Gegevens Vliegtuigpassagiers
N

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf 18 juni 2019 verplicht om passagiersgegevens van alle vluchten die in Nederland aankomen of vertrekken te delen met een nieuw opgerichte passagiersinformatie eenheid (Pi-NL). Hiermee komt meer zicht op reisbewegingen.

Terrorisme
Dit draagt bij aan het voorkomen, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit en terrorisme. Het wetsvoorstel van minister van Justitie en Veiligheid dat dit mogelijk maakt is eerder deze maand door de Eerste Kamer aangenomen en komt voort uit Europese afspraken.

Koninklijke Marechaussee
De Pi-NL zal de gegevens verwerken en, indien nodig, delen met daartoe bevoegde instanties, zoals de politie. De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de nieuwe eenheid, die is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.

Gegevensbescherming
Bij de totstandkoming van de wet heeft minister Grapperhaus een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de bestrijding van terrorisme en het privacybelang van de reizigers. Het wetsvoorstel bevat daarom verschillende waarborgen.

Autoriteit persoonsgegevens
Zo is de bewaartermijn van de gegevens beperkt, mogen er geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst en etnische afkomst, worden verwerkt en is de uitwisseling van gegevens met andere landen aan strikte voorwaarden gebonden. Een specifiek hiervoor aangestelde functionaris houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarnaast oefent de Autoriteit Persoonsgegevens onafhankelijk toezicht uit.

Bron: ministerie Justitie en Veiligheid
Foto: ministerie Justitie en Veiligheid/Mindef/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: