16 juli, 2024
BinnenlandNieuwbouw veiligheidsdiensten afgeblazen

Nieuwbouw veiligheidsdiensten afgeblazen
N

De plannen voor de gezamenlijke huisvesting van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gaan de ijskast in. Het oorspronkelijke idee was om beide diensten te huisvesten op de Frederikkazerne in Den Haag. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten hiervoor aanzienlijk hoger zijn dan oorspronkelijk verwacht. Dit werd bekendgemaakt door ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer eind december 2023.

Rijksvastgoedbedrijf

In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar gezamenlijke huisvesting voor de AIVD en de MIVD. In 2022 kreeg het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht om nieuwbouw op de Frederikkazerne te onderzoeken.

Marktwerking

Bij deze opdracht hoorde ook een schatting van de kosten, waaruit blijkt dat er naar verwachting een overschrijding van 86 procent van de investeringskosten zou zijn. Dit komt door onder andere duurdere grondstoffen, de complexiteit van het project, de beveiligingseisen, en het ontbreken van marktwerking (concurrentie) bij de gunning.

Financiële strop

Volgens de brief aan de Kamer hebben de ministers op basis van deze constatering besloten de verdere ontwikkeling van het plan stop te zetten. De tot dusver gemaakte kosten zullen gezamenlijk worden gedragen door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie.

Samenwerking

De nauwe samenwerking tussen AIVD en MIVD wordt voortgezet. De ambitie voor gezamenlijke huisvesting is echter niet volledig van de baan, zo benadrukken de ministers. Dit is met name van belang omdat de panden op de Frederikkazerne niet meer voldoen aan de kwaliteitsnormen. Momenteel wordt gezocht naar een betere oplossing. De plannen om de locatie in Leidschendam (AIVD) te renoveren en moderniseren zullen onverminderd doorgang vinden.

– Mening van de Defensiebond

Bron: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: