30 mei, 2024
BinnenlandNazorgfase C2000 verlengd tot 1 juli

Nazorgfase C2000 verlengd tot 1 juli
N

In de nacht van 27 op 28 januari is het vernieuwde spraaknetwerk C2000 voor de mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten waaronder de Kmar in werking getreden. Na deze migratie trad een periode van nazorg in werking om het nieuwe netwerk goed in te regelen. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft besloten deze nazorgfase te verlengen tot 1 juli 2020.

444.300 gesprekken

Per dag zijn er gemiddeld 18.600 unieke randapparaten operationeel in het C2000-netwerk, worden er gemiddeld 444.300 gesprekken gevoerd en zo’n 300 noodoproepen afgehandeld. Hierbij hebben zich problemen voorgedaan, zoals verlies van de verbinding of matige audiokwaliteit.

Nazorgteam

Er zijn door het nazorgteam van specialisten belangrijke stappen gezet in het oplossen van deze problemen. Toch functioneert C2000 nog niet zoals de hulpverleners op straat, voor wie het netwerk van cruciaal belang is, mogen verwachten. Daarom hebben de minister van JenV, de korpschef van de Nationale Politie en de operationele diensten besloten om het nazorgteam operationeel te houden tot 1 juli. Hierna wordt het netwerk in regulier beheer genomen.

Dekkingsgebied

De meeste meldingen en klachten gingen over verlies van verbinding. Deze problemen doen zich vooral voor als een gebruiker zich verplaatst en daarbij van het dekkingsgebied van de ene naar dat van de andere mast verplaatst, of als veel gebruikers in hetzelfde gebied aan het werk zijn. Hiervoor is op 27 maart een belangrijke update van het netwerk doorgevoerd, en de verbetering van de ervaring van hulpverleners lijkt veelbelovend. Verder is er prioriteit gegeven aan het onderzoeken van negen meldingen van incidenten met de noodknop. Ook dit lijkt met de verbindingsproblematiek te maken hebben gehad: als de verbinding met het spraaknetwerk wegvalt, is ook een gesprek via de noodknop niet mogelijk.

Push to talkapp

Omdat de veiligheid van hulpverleners altijd voorop moet staan, rolt de politie landelijk maatregelen uit die compenseren voor sommige operationele en technische problemen met C2000. Een van de maatregelen is het gebruik van de push-to-talkapp. Dit is een app op de smartphone waarmee via het normale datanetwerk groepscommunicatie mogelijk is.

Veiligheid gewaarborgd

De app is eerder door alle eenheden voor de migratie aangeschaft. Nu is voor de verlengde nazorgfase een noodknopfunctie toegevoegd die overeenkomt met de noodknopfunctie in C2000.  Zo blijft de veiligheid van hulpverleners gewaarborgd op het moment dat C2000 niet goed functioneert.

Tekst: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Afbeelding: Evert-Jan Daniels/ ministerie van Justitie en Veiligheid 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: