20 mei, 2024
BinnenlandNationale en internationale aanpak jihadgangers geïntensiveerd

Nationale en internationale aanpak jihadgangers geïntensiveerd
N

De uitreis en terugkeer van jihadgangers vormt een duurzame dreiging voor de Nederlandse rechtsorde en veiligheid. Het niveau van de terroristische dreiging blijft dan ook substantieel, wat betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De dreiging uit jihadistische hoek blijft de bepalende factor in het dreigingsbeeld. Dit blijkt uit het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV ) opgestelde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland en de brief over de aanpak van jihadisme, die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Met de ‘open nota’ van de AIVD bevestigt dit het beeld van de dreiging die voor Nederland uitgaat van het mondiale jihadisme.

Er zijn inmiddels ongeveer 3000 Europese jihadgangers. Uit Nederland zijn circa 130 jihadisten uitgereisd, waarvan ruim dertig zijn teruggekeerd. Reden voor minister Opstelten om de strijd tegen de jihadistische beweging te intensiveren. Het probleem van de jihadgangers staat al ruim anderhalf jaar hoog op de agenda van het kabinet. Elke dag werkt de NCTV, in nauwe samenwerking met alle relevante partners, aan nieuwe en betere manieren om de problematiek te bestrijden. Recente internationale ontwikkelingen, zoals de aanslag op het Joods Museum in Brussel en de opmars van ISIS in Irak, laten zien hoe concreet de dreiging tegen het Westen is en binnen Europa is. Van teruggekeerde jihadisten gaat niet alleen een potentiële aanslagdreiging en een radicaliserende werking uit, maar zij kunnen zich in Nederland tevens op gewelddadige wijze inlaten met fondsenwerving voor de jihad.

Het is onacceptabel dat Nederlanders deelnemen aan de gewelddadige strijd uit naam van het jihadisme. Een ondemocratische en extreem onverdraagzame beweging die haar ware aard toont in de gruwelijkheden begaan door terroristische organisaties in Syrië en Irak. Een beweging die met haar methoden ook in Nederland jongeren keert tegen de eigen moslimgemeenschap en tegen de bredere samenleving.
Minister Opstelten benadrukt daarom dat alle beschikbare middelen worden aangewend om uitreis te verhinderen, risico’s van terugkeerders weg te nemen en het werven van nieuwe aanhang tegen te gaan. Daarnaast wordt samengewerkt met vele partijen, ook binnen de moslimgemeenschappen, om  radicalisering te signaleren, nieuwe aanhang van deze jihadistische beweging te voorkomen en om verspreiding van de radicale boodschap een halt toe te roepen. Het blijkt dat voortdurende jihadistische propaganda en de wervende kracht van Nederlandse jihadstrijders in Syrië blijven appelleren aan nieuw geradicaliseerde jongeren. Op deze wijze wordt tot op heden een continue aanwas van uitreizigers gegenereerd.

Er wordt intensief overlegd met Europese landen die met dezelfde problemen kampen. Zo heeft de minister recent met negen collega’s afspraken gemaakt over verbeterde informatie-uitwisseling over de 3000 Europese jihadgangers. Dit overleg zal leiden tot een Europees actieplan dat op 8 juli in Milaan wordt vastgesteld. Daarnaast benadrukt Opstelten, evenals zijn collega’s, dat het voor de bestrijding van terrorisme van groot belang is om te kunnen beschikken over reisgegevens.

Nationaal wordt de aanpak geïntensiveerd. De nauwe samenwerking van de NCTV met het Openbaar Ministerie, de politie, de AIVD en lokale overheden wordt uitgebouwd. Het besef van urgentie wordt breed gedeeld. Dit blijkt ook uit concrete actie die al is ondernomen, zoals de aanhouding van 18-jarige man door de politie in Den Haag, op verdenking van  het rekruteren van personen om aan de gewapende strijd in Syrië deel te nemen. Eerder werden al twee terugkeerders aangehouden in Amsterdam en Delft. Daarnaast is inmiddels van 30 mensen het paspoort gesignaleerd en zijn de uitkeringen van alle uitreizigers stopgezet. Van meerdere minderjarigen is, op basis van het jeugdrecht, de uitreis voorkomen. Ook monitort de NCTV de online activiteiten van de Nederlandse jihadisten nauwgezet. Internetbedrijven wordt gewezen op de eigen gebruikersvoorwaarden, als deze sites de jihadistische strijd verheerlijken. De NCTV spreekt volgende week met internationale internetbedrijven om de samenwerking op dit vlak te versterken.

Bron: NCTV

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: