20 mei, 2024
BinnenlandMIVD voorkomt ongewenste kennisoverdracht door derden

MIVD voorkomt ongewenste kennisoverdracht door derden
M

Er is nu een Ondernemersloket Economische Veiligheid. Dit is een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve midden- en kleinbedrijf. (mkb). Bij dit loket  werken meerdere ministeries, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) samen. Doel is de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven te beschermen tegen ongewenste kennisoverdracht.

Wet Vifo

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat lanceerde het loket 31 mei 2023. Het is niet het enige hulmiddel om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Er is ook nog de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Die is vanaf 1 juni 2023 van kracht en maakt het mogelijk wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen.

Geopolitieke doelen

Staten gebruiken steeds vaker overnames, fusies en andere vormen van investeringen voor geopolitieke doelen. In het coalitieakkoord is afgesproken de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter te beschermen. Dat krijgt nu vorm met het Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo.

Vragen over economische veiligheidsrisico’s

Het loket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico’s. Het loket, gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), richt zich specifiek op het kennisintensieve midden- en kleinbedrijf (mkb), inclusief startups en scale-ups.

Intellectueel eigendom

Vestigingen in het buitenland opzetten? Voor actuele informatie, kennis en advies kunnen ondernemers nu bij het nieuwe loket aankloppen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor goede raad om intellectueel eigendom te beschermen. Denk verder aan informatie over handel in technologie, geschikt voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders daarvan werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken. Als die uitlekt kunnen ze van invloed zijn op de nationale veiligheid.

Eén centrale vraagbaak

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid vormt één centrale vraagbaak. Specialisten van verschillende ministeries helpen een ondernemer met specifieke en concrete vragen over met wie ze zaken kunnen doen. De ondernemer hoeft zo niet zelf op zoek naar de juiste expert.

Laagdrempelig

Volgens Adriaansens maakt dit loket een groot verschil bij het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemers. “Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk.”

Strategische informatie

Op www.economischeveiligheid.nl/ staan actuele informatie en kennis over onderwerpen rond economische veiligheid. Denk aan export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook krijgen mkb-ondernemers bij het loket advies over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen.

Wet Vifo

De Wet Vifo voert een veiligheidstoets in voor vitale aanbieders. Dit zijn bedrijven van zo’n groot belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval mogelijk tot ontwrichting leiden. Verder is de toets voor beheerders van bedrijfscampussen en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie. De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

BTI advies

Het BTI adviseert de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is. De ministers kunnen vervolgens voorwaarden verbinden aan de investering of deze in het uiterste geval verbieden.

Afbeelding: Mindef / EZ / Redactie ODB 

tekst: MinDef / EZ / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: