15 juli, 2024
BinnenlandMenno Snel stopt als bestuurslid bij ABP na felle kritiek

Menno Snel stopt als bestuurslid bij ABP na felle kritiek
M

Menno Snel heeft samen met zijn collega’s van het ABP-bestuur besloten om op 1 september aanstaande te stoppen als bestuurder van het ambtenarenpensioenfonds.

Nevenfunctie

Snel (D66) aanvaardde op 1 juni jongstleden de nevenfunctie van onafhankelijk voorzitter van NOGEPA, de Nederlandse branchevereniging van olie- en gasbedrijven. Het ABP-bestuur stemde daar mee in, omdat zowel ABP als NOGEPA zich willen inzetten voor een duurzame energietransitie. Een deel van de achterban van het ABP uitte vervolgens felle kritiek of beide functies gecombineerd kunnen worden, omdat de snelheid van de energietransitie bij ABP en NOGEPA uiteen zouden kunnen lopen.

Beleid evalueren

Snel: “Ik wil mij graag vol blijven inzetten om de duurzame energietransitie in Nederland een stevige impuls te geven, maar tegelijkertijd wil ik geen partijen in verlegenheid brengen”. ABP-voorzitter Corien Wortmann (CDA): “Wij vinden het heel jammer dat we de expertise van een ervaren en geëngageerde bestuurder als Menno Snel zullen moeten missen, maar zijn samen tot dit besluit gekomen”. Het ABP-bestuur gaat het nevenfunctiebeleid evalueren.

Tekst: ABP / Redactie ODB
Foto: ABP / Ministerie / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: