26 februari, 2024
BinnenlandLuchtmachtopleiding met versoepelde toelating aan MBO-instelling

Luchtmachtopleiding met versoepelde toelating aan MBO-instelling
L

Op 8 januari 2024 gaat een nieuwe opleiding van start binnen het vakgebied Communicatie en Informatie Systemen (CIS). Deze opleiding wordt aangeboden op een MBO-instelling in Den Bosch, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL). De toelatingseisen voor deze opleiding zijn verruimd, met als doel een bredere groep mensen de kans te bieden zich te specialiseren.

Vaktechnische Opleiding (VTO)

De opleiding betreft een Vaktechnische Opleiding (VTO) voor onderofficieren. Deelnemers worden getraind onder andere in het tot stand brengen en onderhouden van telefonie-, radio- en satellietverbindingen.

Uitbreiding buiten KMSL

Tot op heden was deze opleiding uitsluitend beschikbaar bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL), wat resulteerde in beperkte beschikbaarheid van plaatsen. De recente samenwerking maakt het mogelijk om meer aspirant-leerlingen toe te laten. Deze maand zullen 42 studenten van start gaan aan het ROC Koning Willem I College in Den Bosch, een regionaal opleidingscentrum met diverse MBO-opleidingen. In september volgt een nieuwe groep van ongeveer 40 leerlingen.

Toelatingscriteria versoepeld

Gezien de groei van Defensie is er een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel. De opleiding aan het ROC Koning Willem I College stelt de luchtmacht in staat om in de komende jaren honderden extra technici op te leiden. Niet alleen worden er meer plaatsen beschikbaar gesteld, maar ook de toelatingseisen voor de CIS-opleiding voor onderofficieren worden gelijktijdig versoepeld. Indien kandidaten niet de vereiste vooropleiding hebben, kunnen zij deelnemen aan een schakelprogramma om de toelaatbaarheid en daarmee de instroom van nieuw personeel te vergroten.

Wervingspotentieel via onderwijslocatie

De nieuwe onderwijslocatie draagt bovendien bij aan het werven van jongeren voor Defensie. Volgens projectleider Rene Derksen versterkt de aanwezigheid van militairen op een MBO-instelling de aantrekkingskracht van Defensie. Hij benadrukt de hoop op mond-tot-mondreclame, waarbij militairen in contact komen met medestudenten van andere reguliere MBO-opleidingen binnen het ROC. Derksen gelooft dat de verhalen van deze militairen jongeren kunnen inspireren om uiteindelijk te kiezen voor een carrière bij Defensie. Dit initiatief toont aan dat de Koninklijke Luchtmacht midden in de maatschappij staat.

– Mening van de Onafhankelijke Defensiebond

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: