15 april, 2024
BinnenlandLMO Even Rust Bij De Stukken!

LMO Even Rust Bij De Stukken!
L

In januari was de bestuurlijke regiegroep Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) samen met de operationele stuurgroep bij elkaar gekomen om verder te spreken over een noodzakelijke heroriëntatie. De koers wordt dan ook gewijzigd.

De bestuurlijke regiegroep blijft vasthouden aan de doelstellingen van het Transitieakkoord, maar heeft met elkaar vastgesteld dat een daadwerkelijke verandering in aanpak noodzakelijk is om deze te realiseren. Het einddoel, de realisatie van één landelijke organisatie met maximaal 10 locaties onder beheer van de politie, blijft overeind staan. Alleen wordt de transitiestrategie gewijzigd door een andere werkwijze en een nieuw (meer realistisch) stappenplan.

De keuzes die in de bestuurlijke regiegroep zijn gemaakt worden nu uitgewerkt in een beslispuntennotitie. Deze notitie willen de leden van de regiegroep graag bespreekbaar maken en laten valideren in de verschillende (54) achterbannen, zodat alle partners die het Transitieakkoord hebben ondertekend, de wijze waarop het traject wordt vervolgd, steunen.

Daarnaast zal worden verkend wat er binnen de verschillende samenvoegingsgebieden nodig is om in dat gebied tot de realisatie van 1 samengevoegde meldkamer binnen een landelijk kader te komen.

De huidige kwartiermakersorganisatie wordt omgevormd tot een programmaorganisatie onder de korpschef die coördineert en faciliteert. Hoe het programma eruit komt te zien is echter nog niet duidelijk. De politie heeft het op zich genomen om met een voorstel te komen voor de programma-inrichting.

Mening ODB
De ODB sprak met dhr. Van der Knaap. Hij werkt als domeinmanager personeel bij de kwartiermakersorganisatie. In het gesprek gaf hij aan dat er op het juiste moment een koerswijziging heeft plaats gevonden. Het was vanwege de bestuurlijke en inhoudelijke complexiteit nodig om de aanpak van de vorming van de LMO te faseren en de rollen van de verschillende partijen daarin te verduidelijken. Bij navraag bleek overigens dat er geen formatieve gevolgen voor het personeel van de Koninklijke marechaussee aan de orde zijn.

In de komende jaren worden de huidige 25 meldkamers samengevoegd op 10 meldkamerlocaties. Gelijktijdig bezien politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee bij welke meldkamertaken zij kunnen samenwerken. Hoe de uitvoering van deze taken uiteindelijk wordt georganiseerd, zal op een later moment worden bepaald. De ODB blijft u op de hoogte houden.

Bron: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: