17 juli, 2024
BinnenlandLandmacht Helpt Marechaussee Op Schiphol !

Landmacht Helpt Marechaussee Op Schiphol !
L

De Koninklijke Marechaussee controleert sinds 30 juli extra op de toegangswegen op en rond Schiphol. Vanaf vanavond ondersteunt de landmacht daarbij. Daardoor gaan de extra veiligheidsmaatregelen zo min mogelijk ten koste van andere marechaussee taken.

De ondersteuning op Schiphol gebeurt door militairen van de Luchtmobiele Brigade. Zij worden mogelijk na enkele weken afgelost door collega’s van andere defensieonderdelen. Vóór inzet  op de luchthaven krijgen ze een specifieke training op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de marechaussee in Apeldoorn.

De inzet van de andere defensieonderdelen op Schiphol duurt totdat de extra maatregelen op Schiphol niet meer nodig zijn, of zodra het Hoog Risico Beveiligingseskadron van de Koninklijke Marechaussee op geplande sterkte is. In dat geval voert de marechaussee de extra taak zelf uit.

De Koninklijke Marechaussee werkt door het hele land en is daardoor in staat snel op te schalen en personeel in te zetten waar nodig. Er is nu echter sprake van meer vraag naar de expertise en capaciteit van de KMar. Zo kreeg die er bijvoorbeeld de beveiliging van objecten met een hoog risicoprofiel als taak bij. Ook vergt de controle van migranten veel capaciteit. Daarnaast is een forse stijging van het aantal passagiers dat onder meer via Schiphol reist.

De marechaussee vroeg de andere defensieonderdelen al eerder om steun. Vorig jaar voor het Mobiel Toezicht Veiligheid, vanwege de verhoogde toestroom van migranten. Zoekspecialisten van de landmacht assisteren momenteel in de havens van Hoek van Holland, Europoort en IJmuiden. Ze doorzoeken vrachtwagens op de aanwezigheid van illegale migranten.

bron: MINDEF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: