17 juli, 2024
BinnenlandKustwacht Jaarplan Caribisch Gebied

Kustwacht Jaarplan Caribisch Gebied
K

Bij Rijkswet van 25 februari 2008 is geregeld dat er een Kustwacht is voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze Kustwacht is belast met naast toezichthoudende en opsporingstaken ook met dienstverlenende taken, die vallen onder het bevoegd gezag.

De toezichthoudende en opsporingstaken betreffen o.a. algemene politietaken, waaronder operaties ter bestrijding van de handel en smokkel in verdovende middelen, terrorismebestrijding, grensbewaking en diverse toezichttaken. Daarnaast is de Kustwacht  belast met dienstverlenende taken zoals afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer en hulpverlening en rampenbestrijding.

De Kustwacht oefent haar taken uit in de (binnen- en territoriale) wateren en het luchtruim daarboven van Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast in de aansluitende zone van bovengenoemde gebieden en het overige zeegebied in de Caribische zee. Kustwachtschepen zijn bevoegd tot uitoefening van het achtervolgingsrecht, bedoeld in artikel 111 van het zeerechtverdrag.

Op elk Kustwacht steunpunt bevindt zich een zogenoemde Coastguard Cutter – de Poema, de Panter en de Jaguar. Daarnaast beschikt de Kustwacht  over twee helikopters (AW 139) en twee Dash-8 maritiem patrouillevliegtuigen. Daarnaast levert het ondersteuningsvaartuig Zr. Ms. Pelikaan aan de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook wordt het schip ingezet op verzoek van civiele autoriteiten, bijvoorbeeld voor noodhulp. Een voorbeeld o.a. daarvan is de hulp die werd geboden op het zwaar door een aardbeving getroffen Haïti waar de Pelikaan als eerste buitenlandse schip Port-au-Prince Op 19 januari 2010 aankwam. Het schip had hulpgoederen en 77 militairen aan boord. Het begon direct met het in kaart brengen en toegankelijk maken van de haven. Hiervoor kon het gebruik maken van zijn eigen scheepskraan.

Er is een kustwachtcommissie, die tot taak heeft het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarlijkse financiële verantwoording van de Kustwacht voor te bereiden ten behoeve van de indiening door Onze Minister bij de Raad van Ministers van het Koninkrijk. In gevoegde link vindt u het jaarplan 2019 in het Caribische gebied.

Bron: Vaste Commissie voor Defensie/Mindef/MinBZK
Foto: Defensie/MinBZK/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: