29 mei, 2024
BinnenlandKleine Verbetering Financiële Positie ABP

Kleine Verbetering Financiële Positie ABP
K

Zoals ABP er nu voor staat, blijven de pensioenen gelijk in 2019. Want het tweede kwartaal van 2018 laat voor ABP weer plusjes zien. We pakken daarmee de voorzichtig stijgende lijn, die onderbroken werd in het eerste kwartaal, weer op. De dekkingsgraad, het rendement en ook het vermogen verbeteren licht. De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, komt met bijna 104% dicht bij het minimaal vereiste niveau.

2019: geen verlaging én geen verhoging
ABP Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: “De financiële positie van ABP verbetert beetje bij beetje. We hebben de minimaal vereiste buffer bijna gevuld, maar tegelijkertijd nog te weinig vet op de botten. Voor onze deelnemers betekent dit dat de pensioenen in 2019 bijna zeker niet omhoog, maar ook niet omlaag zullen gaan. Pensioen, zo blijkt weer, is ook in het huidige stelsel onzeker. We zijn nu afhankelijk van het rendement op onze beleggingen en, zeker zo belangrijk, van de hoogte van de rente. We moeten nu en in de toekomst beleggen om een goed pensioen te kunnen bieden. Dat levert meer op dan sparen. Een eventueel nieuw stelsel zou in belangrijke mate een oplossing kunnen bieden voor de grote afhankelijkheid van de rente, de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de behoefte aan keuzemogelijkheden. Maar ook dan zal pensioen onzeker blijven.”

Vooruitblik
Wij verwachten dat we uw pensioen niet kunnen verhogen in de komende jaren. De kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nihil. Voor volgende jaren blijft de kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 (voor een aaneengesloten periode van vijf jaar) onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van pensioen onvermijdelijk.

Dekkingsgraad uitgelegd
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen (414 miljard euro) en de verplichtingen van ABP, dat zijn alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (398 miljard euro).

De actuele dekkingsgraad stijgt in het tweede kwartaal van 103% eind maart naar 104,1% eind juni. Voor elke 100 euro die wij aan pensioen uitkeren, is er 104,10 euro in kas. Er is een kleine buffer, al voldoet die nog net niet aan de minimaal vereiste omvang (een beleidsdekkingsgraad van 104,2%).

„Als de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau blijft,
is verlaging van pensioen onvermijdelijk.”

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) stijgt in het tweede kwartaal van 103% eind maart naar 103,9% eind juni. Deze dekkingsgraad is bepalend voor de verhoging of verlaging van pensioen. Gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Vanaf 123% mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 103,9% is dit dus nog lang niet in beeld. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 (voor een aaneengesloten periode van vijf jaar) onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van pensioen onvermijdelijk.

Beleggingsrendement
ABP boekte in het tweede kwartaal van 2018 een positief rendement van 2,3% (9,2 miljard euro). Het beschikbaar vermogen steeg van 405 miljard euro naar 414 miljard euro.

Bron: ABP/redactie
Foto: redactie/ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: