21 juni, 2024
BinnenlandIs Langer Doorwerken Verstandig?

Is Langer Doorwerken Verstandig?
I

“Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn nu vooral nog gericht op hoger opgeleiden. Werkgevers doen te weinig om personeel te ontzien. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het gaat ook om werkbelasting. Oudere mensen kunnen minder hebben. Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. De vraag is of iedereen dat aankan.” Aldus bedrijfsarts en bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Ernst Jurgens 3 januari jl. in het Algemeen Dagblad.

Bedrijfsgeneeskundige zorg
Gezien de toename van werkenden met een chronische aandoening geeft de NVAB de komende jaren hoge prioriteit aan het ondersteunen van werkbehoud en aan preventie van uitval om werkenden in staat stellen langer door te werken. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg is gericht op de gezondheid van werkenden in de context van arbeid. De NVAB definieert die gezondheid als het vermogen van de werkende zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De NVAB richt die zorg op zowel werkenden als op arbeidsorganisaties.

Preventief medisch onderzoek
Naast een goede verzuimbegeleiding speelt preventie een belangrijke rol. Eén van de belangrijke instrumenten om werk gerelateerde aandoeningen te voorkomen, gezondheid te beschermen en duurzame inzetbaarheid bevorderen is het preventief medisch onderzoek (PMO). Het is de taak van de bedrijfsarts hier initiatieven in te nemen en werknemers en werkgevers hierover te adviseren.

Mening ODB
Een juist en alarmerend signaal van de NVAB. De ODB heeft in de achterliggende elf jaar veel aandacht besteed aan de slechte arbeidsomstandigheden bij Defensie. Vervelende dossiers blijven de werkgever achtervolgen: PX10, Hawk straling, chroom 6 en Lariam om een aantal te noemen. De honderden claims die zijn ingediend is het trieste bewijs van de onkunde waarmee binnen Defensie wordt gewerkt .

In 2005 (het oprichtingsjaar van de ODB) werd door de oprichters al gewezen op het achterwege blijven van een adequaat ouderenbeleid, want dat is er gewoonweg niet. In 2004 vertelde een voorzitter van een militaire vakbond dat een enorm kenniscentrum zou worden gebouwd ergens in de buurt van Leusden want, zo zei hij, het militaire leven is te zwaar om extra jaren eraan vast te plakken. Maar de kennis kan Defensie goed gebruiken en daarom wordt het centrum gebouwd. Wij wachten nog steeds op die (loze) beloftes.

Nu meer dan een decennia later wordt pijnlijk duidelijk dat de oprichters van de ODB gewoon gelijk hebben. Nu wordt uit het overleg het volgende zandmannetje losgelaten om weer zand in de ogen van de militairen te strooien. Er worden burgerbanen bij Defensie gecreëerd na een (onbekende) operationele carrière.

De zoveelste zeperd. In 2004 werd de leden van vele bonden voorgehouden dat er operationele leeftijden zouden komen. Mmmm die zijn er dus…..niet. Onze burgerdefensiemedewerkers wijzen terecht op het verdringingseffect, hun kritiek wordt nu in het overleg op tafel gelegd.

Tijd om aan te pakken. Helaas bevinden wij ons in een verkiezingsjaar en zoals altijd is dat een uitstekend moment om weer de boel de boel te laten. Mooie beloftes, maar praatjes vullen geen gaatjes. De bijzondere positie van de militair wordt zo meer en meer een strop. Het aanmodderen gaat gewoon weer door – om het even welk dossier je onder ogen krijgt –  met het volle medeweten van de top. Zowel de beleidsmakers als de bonden hebben zich in het verleden voor het karretje van de dames en heren politici laten spannen. En de militair mag niet protesteren tegen welke maatregel dan ook agv. …. de bijzondere positie!

Bron: NVAB/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: