25 juli, 2024
BinnenlandInzetten op Zekerheid voor Werk en Inkomen

Inzetten op Zekerheid voor Werk en Inkomen
I

Het nieuwe kabinet moet de komende jaren inzetten op zekerheid voor werk en inkomen. Omdat het economisch veel beter gaat met Nederland, willen de mensen het persoonlijk weer terug zien. Dat zegt de voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de verkiezingsuitslag.

Zekerheid voor werk en inkomen

“Na de bezuinigingen lastenverzwaringen en kaalslag van de afgelopen jaren hebben mensen behoefte aan zekerheid voor werk en inkomen. Met name de middengroepen hebben afgelopen jaren behoorlijk onder druk gestaan. Het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de belangen van middengroepen en lagere inkomens. Dat betekent dat werknemers moeten kunnen rekenen op een normale vaste baan, met zekerheid over inkomen pensioen en toekomst”.

Investeren

Door in mensen blijvend te investeren zijn ze per slot van rekening duurzaam inzetbaar en in de toekomst beter verzekerd van werk en inkomen. Dat is belangrijker dan ooit, als antwoord op zaken als toenemende concurrentie, digitalisering en kunstmatige intelligentie, vindt de vakcentrale. “Professionals willen hun werk goed kunnen doen. Het nieuwe kabinet moet dat de komende jaren mogelijk maken, met name door het bieden van professionele ruimte en in te zetten op scholing en ontwikkeling.”

Mening ODB
De ODB is het volledig eens met de zienswijze van de vakcentrale VCP. Er is in de achterliggende jaren onzorgvuldig bezuinigd, zeker bij het ministerie van Defensie. De ODB is dan ook van mening dat het ingevoerde Flexibel Personeelssysteem (FPS) een faliekante mislukking is. Ook militairen en burgerdefensiepersoneel zoeken zekerheid voor werk en inkomen, vaste waarden, een goed inkomen, baanzekerheid en vooral een toekomst. Werk aan de winkel dus voor het nieuwe kabinet. Zeker nu ook de Sociaal Economische Raad (SER) zich keert tegen flexibele arbeidsomstandigheden. Ook in de komende regeerperiode zal de kreet “Stop de afbraak en begin met opbouw” klinken.

Bron: VCP/redactie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: