19 juli, 2024
BinnenlandInvesteren in Defensie, want alles begint met veiligheid

Investeren in Defensie, want alles begint met veiligheid
I

Partij: Code Oranje
Lijsttrekker: Richard de Mos

Wat zegt verkiezingsprogramma 2021 over Defensie
Nederland is een vrij, sociaal en welvarend land. In een onrustige wereld heeft Nederland veel te verliezen én veel te bieden. De vrijheid, welvaart en gezamenlijke veiligheid van onze inwoners zijn in het gedrang komen door toenemende onveiligheid en onvoorspelbaarheid in de wereld, Omgekeerd zit in de Nederlandse ondernemerszin, de sociale structuur en de drang naar vrijheid een belangrijke bijdrage aan het internationale toekomstperspectief.

Terrorisme, migratie, cyberaanvallen en economische instabiliteit zijn slechts enkele voorbeelden van potentiële bedreigingen. Hierdoor wordt investeren in veiligheid geen keuze, maar een manier om te kunnen leven in vrede en vrijheid.

Nederland zal zich als serieuze partner opstellen binnen de NAVO en als Europees land moeten opstellen. Het nemen van verantwoordelijkheid, een evenredig aandeel nemen in de samenwerking met onze partners, zijn dan de uitgangspunten op het gebied van Defensie van Code Oranje.

De 10 Defensie-pijlers van Code Oranje:

  • We investeren structureel in onze krijgsmacht en zullen de verplichting van de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product naleven.
  • Personeel is het grootste kapitaal van de krijgsmacht. Daarbij hoort een modern loongebouw, passende arbeidsvoorwaarden en een personeelbestand van formaat. Ook zullen reservisten plaats maken voor deeltijd-militairen.
  • Defensie wordt verder ontwikkeld als adaptieve krijgsmacht.
  • We maken een doorstart met de uitvoering van de maatschappelijke dienstplicht welke voor vrouwen en mannen zal gelden vanaf 18 jaar.
  • De samenwerking tussen Defensie en politie wordt geïntensiveerd, onder meer door uitwisseling van personeel, gezamenlijk opleiden en (in specifieke gevallen) optreden.
  • Binnen Europa verstevigen we de samenwerking tussen gelijkgezinde landen op het gebied van opleidingen, training, samengestelde eenheden en grensbewaking en verwerving van materieel en regionale inzet.
  • De NAVO blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Daarbij investeert ons land in het onderhouden van goede relatiesmet andere landen, met name met landen die zich baseren op het concept van vrijheid.
  • De band tussen Defensie & samenleving zal verankerd worden.
  • Veteranendag (29 juni) wordt een nationale feestdag.
  • De Koninklijke Marechaussee wordt verder uitgebreid om de buiten- en binnengrenzen te beschermen tegen dreigingen.

Bron: Code Oranje
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: