21 juni, 2024
BinnenlandInternationaal Congres Militaire Ombudsmannen

Internationaal Congres Militaire Ombudsmannen
I

Op maandag 3 oktober wordt door de minister van Defensie en de veteranen ombudsman een internationale conferentie in Amsterdam geopend voor ombudsmannen van Krijgsmachten over de gehele wereld. Het thema van dit jaar is de rol van ombudsinstituties bij internationale missies. Het doel is kennis delen en ervaring uitwisselen om bij te dragen aan de bescherming van mensenrechten van militairen en burgers voor, tijdens en na internationale missies.

De Inspecteur-generaal der Krijgsmacht Bart Hoitink en de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen zijn van 3 t/m 5 oktober a.s. gastheer van het 8e International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces. Deze ombudsfunctionarissen behandelen klachten van defensiemedewerkers en rapporteren over de staat van hun defensieorganisaties. Aan de conferentie nemen ombudsmannen en inspecteurs-generaal deel uit 33 landen over de hele wereld, waaronder Engeland, Frankrijk, maar ook Afrikaanse landen zoals Senegal en Mali. De conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door de ‘Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces’ (DCAF). Het uitgangspunt van DCAF is dat veiligheid, ontwikkeling en de rechtstaat essentiële voorwaarden zijn voor een duurzame vrede. Daarom gaat DCAF uit van effectieve en efficiënte veiligheidssectoren die verantwoording verschuldigd zijn aan de rechtstaat en haar burgers.

Er is een toenemend aantal internationale vredesmissies. Op dit moment dienen honderdduizenden militairen in 16 VN vredesmissies en vele andere die worden geleid door de EU, NAVO en de Afrikaanse Unie. Internationale missies vinden steeds meer onder internationale samenwerkingsverbanden plaats. Als gevolg daarvan kunnen militairen onder verschillende en soms tegenstrijdige procedures vallen. Daarom is een goede samenwerking van belang tussen ombudsinstituten die toezien op het welzijn van militairen voor, tijdens en na de missies.

Bron: Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: