21 juni, 2024
BinnenlandInstelling Commissie; Schrijnende gevallen AOW-gat militairen

Instelling Commissie; Schrijnende gevallen AOW-gat militairen
I

Begin augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie is ingesteld door staatssecretaris Barbara Visser. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk 100% ontvangen van hetgeen men op basis van de AOW-gat regeling van Defensie mocht verwachten.

Daarnaast onderzoekt de commissie of de uitvoering van de regeling, om wat voor reden dan ook, kan leiden tot schrijnende individuele gevallen.

Drs. Richard van Zwol van de Raad van State zit de commissie voor. De commissie laat zich voor de invulling van haar taken bijstaan door externe deskundigen. Dat zijn in elk geval prof. dr. Gerry J.B. Dietvorst, fiscaal jurist en hoogleraar emeritus aan de universiteit van Tilburg, en dr. Bas Dieleman, belasting- en pensioenadviseur, tevens verbonden aan de VU Amsterdam.

Bent u van mening dat de regeling AOW-gat van Defensie in uw geval niet goed wordt uitgevoerd, of bent u van mening dat de uitvoering van de regeling ervoor heeft gezorgd dat u in een schrijnende situatie bent geraakt? Dan kunt u dat melden aan de commissie.
De commissie zal alle ontvangen meldingen gebruiken om een compleet beeld te verkrijgen en tot aanbevelingen aan Defensie te komen. De commissie zal bij haar advies ook de kaarten betrekken die door gewezen militairen naar de Tweede Kamer zijn verzonden.  

Het “onafhankelijke” Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) fungeert als meldpunt waar u uw melding –zonder tussenkomst van Defensie- aan de commissie voor kunt leggen.

De commissie streeft ernaar dit najaar haar eindrapport op te leveren.

Meldpunt CAOP

Meldingen zijn vanaf heden per mail of per post te doen tot 1 oktober. Het meldpunt ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ is ook bereikbaar voor vragen.

Het e-mailadres is: info@AOW-gatmilitairen.nl  

Het postadres is:
CAOP
T.a.v. Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen
Postbus 556
2501 CN Den Haag


Mening ODB

Bewust heeft de redactie van de ODB het woordje onafhankelijk tussen aanhalingstekens gezet de CAOP is een forse subsidie ontvanger van de overheid. Ook de commissie eet dus uit de subsidie ruif. Tegenvallers zijn dus te verwachten. In 2013 was het de ODB die als eerste melding maakte van verkeerde beslissingen door het georganiseerd overleg en het ministerie van Financiën (Weekers) die uiteindelijk voor zeker 10.000 mensen een AOW gat veroorzaakte.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: Cartoon:Henk Boomstra / inkleuring:Henk Munnik

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: