23 april, 2024
BinnenlandHoofdlijnenresultaat pensioen

Hoofdlijnenresultaat pensioen
H

De centrales van overheidspersoneel en Defensie hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet ingaan per 1 januari 2027.

In het hoofdlijnenresultaat staan afspraken over de nieuwe pensioenregeling en over hoe de overgang naar de nieuwe regeling wordt vormgegeven.

Het hoofdlijnenresultaat binnen Defensie is specifiek gericht op de militaire pensioenen. Eerder bereikten sociale partners in de Pensioenkamer al een hoofdlijnenresultaat over een pensioenregeling voor alle andere medewerkers van overheid en onderwijs. Daar vallen ook de burgermedewerkers in dienst van defensie onder.

Uitgangspunt hoofdlijnenresultaat

De vakcentrales hebben voor de invulling van de nieuwe pensioenregeling de inhoud van de bestaande pensioenregeling voor militairen als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling dat er tenminste evenveel pensioen wordt opgebouwd als nu.

De vakcentrales hebben verder vastgesteld dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie mee te doen aan de nieuwe algemene ABP-regeling, waarbij op sommige onderdelen voor militairen afwijkende en aanvullende afspraken zijn gemaakt, net zoals nu het geval is.

Proces

De komende periode wordt het hoofdlijnenresultaat uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Dat transitieplan is naar verwachting begin maart 2024 gereed.

Verenigingen van gepensioneerden (koepel Gepensioneeerden) en voormalige deelnemers worden, over de inhoudelijke regeling apart gehoord.Pas daarna leggen de vakcentrales de regeling voor aan hun leden (bonden). Als die ermee instemmen, is het plan definitief. Hierover worden alle medewerkers op een later moment geïnformeerd.

Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de invoering van een nieuwe pensioenregeling.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: