15 april, 2024
BinnenlandHoe overbrug ik mijn AOW-gat?

Hoe overbrug ik mijn AOW-gat?
H

Als u door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kunt u een overbruggingsuitkering krijgen. Deze uitkering loopt vanaf uw 65e verjaardag tot de dag waarop uw AOW ingaat. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Als u nog werkt, kunt u in een aantal gevallen voor een werkbonus sparen.

Overbruggingsuitkering bij te weinig inkomen
Stopt uw baan of prepensioen en krijgt u nog geen AOW? Dan kunt u tot uw AOW-uitkering ingaat, tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Om uw inkomen aan te vullen, kunt gebruikmaken van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

Als u in aanmerking komt voor deze regeling, krijgt u in oktober 2013 een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor wie geldt de overbruggingsregeling?
U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u op 1 januari 2013 een van deze regelingen had:

 • VUT of prepensioen;
 • overbruggingspensioen;
 • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • partnerpensioen;
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
 • particuliere WIA/WGA-verzekering;
 • periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding;
 • levensloopuitkering;
 • wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat;
 • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.

Inkomensgrens overbruggingsregeling
De overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren).

Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Looptijd en hoogte overbruggingsregeling
De overbruggingsregeling gaat in op 1 oktober 2013 en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2018.

De overbruggingsregeling is een uitkering op minimumniveau. Ander inkomen, zoals aanvullend pensioen, gaan van de uitkering af. Inkomen uit werk gaat gedeeltelijk van de uitkering af. Op de website van de SVB vindt u bedragen van de overbruggingsuitkering.

Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat
Op de website van de SVB kunt u bepalen of u onder de overbruggingsregeling valt. U ziet daar ook hoe hoog uw uitkering is.

Geen recht op overbruggingsregeling

De regeling geldt niet als uw VUT, prepensioen of 1 van de andere regelingen nog moet ingaan. Als u eerder met pensioen wilt, ga dan na welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw vakbond.

Bijstand
Kunt u geen gebruikmaken van deze regelingen en heeft u een inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoen. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.

Werkbonus
De werkbonus is een belastingkorting. Als u de bonus spaart, kunt u gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. U werkt dan door tot 65,5 jaar. Wanneer bijvoorbeeld in 2021 de AOW-leeftijd 67 is, kunt u gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.

De bonus geldt voor werknemers die:

 • 61 tot 65 jaar zijn;
 • een inkomen hebben tussen 90 en 175% van het wettelijk minimumloon.

Bij een inkomen vanaf 100 tot en met 120% van het minimumloon, krijgt u de meeste korting. In 2013 is de belastingkorting maximaal € 1100.

In het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is in oktober 2013 afgesproken dat de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vervalt vanaf 1 januari 2015. Dat geldt alleen voor nieuwe gevallen. Vanaf 2018 zal de werkbonus geheel vervallen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: