23 juli, 2024
BinnenlandHet gras bij de (rijks)buren is niet altijd groener

Het gras bij de (rijks)buren is niet altijd groener
H

Een aantal bonden van rijksambtenaren willen via de rechter afdwingen dat minister Blok (wonen en rijksdienst) het extra geld dat vrijkomt bij de aanpassing (=versobering) van hun pensioen direct wordt ingezet voor een stijging van het salaris. Afgelopen vrijdag 27 maart diende bij de voorzieningenrechter in Den Haag het kort geding dat zij tegen minister Blok hadden aangespannen.

Rijksambtenaren moeten het al ruim 1500 dagen zonder CAO stellen. Even voor de duidelijkheid … dit staat los van de CAO bij Defensie. Deze stap naar de rechter levert de rijksambtenaren geen nieuwe CAO op, omdat die vooralsnog aan de onderhandelingstafel met de minister moet worden afgesproken. Wel willen de gezamenlijke bonden een gerechtelijke uitspraak over het uitblijven van een salarisverhoging per direct van 0,8%. Dit geld is beschikbaar gekomen is per afgelopen 1 januari door het pensioenakkoord van november 2014.

Minister Blok wil deze verhoging echter pas doorvoeren wanneer hij met de gezamenlijke bonden tot een nieuwe CAO kan komen. Deze nieuwe aanvullende eis, die niet voortvloeit uit het pensioenakkoord, wordt door de bonden -na vier jaar nullijn voor de rijksambtenaren- niet geaccepteerd. Het vermoeden bestaat dat de minister dit geld wil gebruiken om in de CAO onderhandelingen de bonden te laten instemmen met impopulaire maatregelen die naar verwachting m.n. de oudere rijksambtenaar zullen treffen.

De gezamenlijke bonden ervaren dit als chantage en accepteren dit natuurlijk niet en reageren meteen op de weigering van Minister Blok om de 0,8% uit te betalen met dit kort geding; zij eisen onmiddellijke uitbetaling van 0,8% salarisverhoging.

Nu maar hopen dat de CAO-perikelen zowel voor de Rijksambtenaren als voor de Defensieambtenaren tot ieders tevredenheid worden opgelost!

Bron: AC Rijksvakbonden
NU.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: