Het kabinet,  VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP sloten vrijdag een akkoord over de begroting van 2014. De kaalslag bij Defensie lijkt na twee decennia langzaam tot stilstand te zijn gebracht. Maar niet alle aangekondigde bezuinigingen zijn overigens van de baan. Zo verdwijnen de komende jaren nog steeds extra banen bij Defensie, bovenop de al aangekondigde bezuinigingen. Er is nog steeds geen reden voor euforie. Daarvoor moet nog heel wat veranderen.

Lees hier de hoofdpunten van het akkoord.

Maatregelen die geld kosten:

 • Heffingskorting toch niet inkomensafhankelijk in 2015: 480 miljoen
 • Onderwijskwaliteitsverbetering: 650 miljoen
 • Verlagen inkomstenbelasting: 1500 miljoen
 • Zelfstandigenaftrek blijft gelijk: 300 miljoen
 • Openhouden Johan Willem Friso kazerne in Assen: 50 miljoen
 • 45ste Pantserinfanteriebataljon in Ermelo wordt niet opgeheven
 • Meer voor defensie vanaf 2015 (= minder bezuinigen) (structureel) 90 miljoen
 • Compensatie militairen door vereenvoudiging loonstrookje (WUL):  50 miljoen
 • Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG):  4 miljoen
 • Schoolboeken blijven gratis, overheidsbijdrage blijft 300 euro:   250 miljoen
 • Ongedaan maken bezuinigingen op kinderbijslag:  (structureel) 560 miljoen
 • Ongedaan maken bezuiniging op Algemene Nabestaandenwet: 74 miljoen (structureel)
 • Minder bezuinigen op de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD): 10 miljoen
 • Minder bezuinigen op mantelzorg:   11 miljoen
 • Verlenging lagere btw op verbouwingen:  200 miljoen
 • Verzachting bezuiniging publieke omroep:    50 miljoen

Waar wordt geld vandaan gehaald?

 • Fiscaal stimuleren vrijmaken vermogen:  1000 miljoen
 • Extra bezuinigen op ministeries:   480 miljoen
 • Aanschafbelasting voor auto’s omhoog:  200 miljoen
 • Geen lagere motorrijtuigenbelasting:   250 miljoen
 • Hogere belasting op leidingwater:   205 miljoen
 • Afzien van subsidies voor bedrijven:  500 miljoen
 • Verder bezuinigen op geneesmiddelen:     75 miljoen
 • Geen ‘doorwerkbonus’ voor nieuwe gevallen tussen de 61 en 64 jaar:  200 miljoen
 • Herinvoering afvalstoffenheffing:   25 miljoen
 • Verlaging loon aanmerkelijk belanghouder (in belastingbox 2):  150 miljoen
 • Aanpakken schijnconstructies:   100 miljoen

Maatregelen die op korte termijn weinig tot geen geld opleveren:

 • Ontslagrecht al in juli 2015 versoepelen in plaats van per 1 januari 2016.
 • Het zekerder maken van flexibele arbeid in juli 2015 in plaats van januari 2016.
 • Ingaande 2015, in plaats van 2016, moet een werkloze passende arbeid onder zijn niveau accepteren.
 • Bedrijven worden eerder verplicht 5% van hun personeel uit arbeidsgehandicapten te laten bestaan.

Bron: Volkskrant (Robert Giebel)

KlussenKlussen
Vorig artikelAanpassingen pensioenopbouw in huidige vorm niet door Eerste Kamer
Volgend artikelSCP-rapport ontkracht mythe “flexwens” werknemers

6 REACTIES

  • Ik vind het wel een leuke het zekerder maken van flexibele arbeid. Dus Flexwerken bleek toch een zeepbel. Schijnbaar heeft de Staat daar last van anders zouden ze dat nimmer doen. Flexibele arbeid is dus een wrange HOAX.

 1. 50 miljoen voor het vereenvoudigen inzake het WUL dossier wil zeker zeggen dat dit geld niet naar defensie gaat maar naar financieen?

 2. Mooi verhaal ODB maar ik mis dat de heren in Den Haag ook 3 miljard willen vangen van mijn pensioen want dat is toch de hoofdprijs van dit akkoord, dat ze de gepensioneerden hun geld willen afpakken terwijl dat ons uitgestelde salaris is.

Comments are closed.